LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 7. 9. 2023 se konal 1. výroční kongres nově vzniklé České společnosti pro 3D tisk v medicíně, která je součástí České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Společnost sdružuje odborníky ze všech oblastí medicíny a technologie 3D tisku. Kongres se konal v areálu Technické Univerzity v Liberci.

S cíli společnosti auditorium seznámil doc. Ing. L. Čapek, Ph.D., (Technická Univerzita v Liberci). Postuloval základní problematiku 3D tisku v medicíně v současnosti. Zdůraznil nutnost řešení otázky vzdělávání personálu, řízení kvality tisku a ekonomiky. V plánovaných vzdělávacích seminářích společnosti by se v budoucnu měly řešit materiály pro 3D tisk, tvorba virtuálního modelu, technologie 3D tisku jako taková či výše zmíněná kvalita tisku. Velkou otázkou je tkáňové inženýrství ve spojitosti s 3D tiskem. Prof. MUDr. P. Suchomel, Ph.D., představil pokrok medicínských technologií v neurologii od minulého století až do dnešní doby.

První blok přednášek, který se věnoval ortopedii a 3D tisku, zahájil doc. MUDr. M. Krtička, Ph.D., (Brno). Hovořil o náhradě kosti hlezenní zhotovené 3D tiskem z titanu. Zmínil pojmy jako zrcadlení (použití tvaru kosti z druhostranné končetiny) či segmentace (odstranění všech vrstev tkání z CT a získání pouze tvaru kosti). Uvedl také, že dle jejich zkušeností je ideální 95% velikost vytištěné náhrady oproti původní velikosti. MUDr. T. Novotný, Ph.D., (Ústí nad Labem) se věnoval buněčné interakci tištěných náhrad. Demonstroval 3D tištěné povrchy konvenčních implantátů kyčelních kloubů. Součástí této sekce bylo i představení laboratoře pro 3D tisk v nemocnici v Pavii v podání prof. S. Marconi (Itálie).

V dalším bloku prezentoval prof. MUDr. P. Štourač, Ph.D., (Brno) výrobu ochranného obturátoru 3D tiskem pro operaci rozštěpu u novorozenců. Zároveň ukázal 3D tisk v simulačním centru v Brně. Doc. MUDr. M. Molitor, Ph.D., z 1. lékařské fakulty UK předvedl možnosti 3D tisku v plastické chirurgii. Konstatoval, že bohužel není mnoho lékařů, kteří se touto problematikou v daném oboru zabývají. MUDr. M. Czinner (Liberec) předvedl náhradu ulny zhotovenou 3D tiskem.

Blok věnovaný maxilofaciální chirurgii zahájil prof. R. Willaert (Belgie), který znázornil náhradu mandibuly pomocí fibuly s již zavedenými implantáty pomocí 3D tištěných šablon. MUDr. P. Chramosta (Ústí nad Labem) představil chirurgické řešení blow-out zlomeniny očnice pomocí prefabrikované síťky upravené před operací na vytištěném 3D modelu zlomeniny, který byl získán z CT.

Poslední blok byl věnován výuce 3D tisku na tuzemských lékařských fakultách (Ing. M. Kopeček, Ph.D., z Hradce Králové a poté MUDr. M. Sněhota z Olomouce). V rámci sdělení byl prezentován výukový modul na LF UK Hradec Králové (kurz Digitální výroba fixních náhrad). Ing. J. Erben (Liberec) mluvil o biodegradaci materiálů pro FDM tiskárny a o jejich krystalinitě ve srovnání s klasickými šicími materiály ve zdravotnictví. Poslední sdělení se věnovalo výrobě nosičů a výplní pro radioterapii v Olomouci (Ing. J. Ptáček, Ph.D.).

Celkem bylo předneseno 16 sdělení, která byla plná poznatků o využití 3D tisku v mnoha lékařských oborech. Vznik nové společnosti tak dává naději ke snadnějšímu sdílení informací, stejně jako k nastavení pravidel pro využití této technologie v medicíně.