LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

ITI (International Team for Implantology) je globální sdružení profesionálů ve stomatologii se sídlem v Bazileji. Společnost ITI byla založena v roce 1980 s cílem pokračovat ve výzkumu a vývoji nově vznikající oblasti stomatologie – implantologie. Mezi zakladateli byl profesor André Schroeder z Bernu a Dr. h. c. Fritz Straumann z Waldenburgu.

Profesor A. Schroeder jako zásadní pro lékařský výzkum a pokrok viděl nezávislost, otevřený prostor a příležitost k diskuzi. K ní mají po celém světě sloužit ITI studijní kluby nabízející možnost propojit se s kolegy a diskutovat o klinické práci, jednotlivých případech či nejnovějších léčebných postupech v oblasti dentální implantologie. ITI studijních klubů je po celém světě již více než 800 s více než 20 000 členy. Členové ITI pravidelně sdílejí na mítincích, kurzech a kongresech své znalosti a odborné zkušenosti z výzkumu a klinické praxe s cílem soustavně zlepšovat metody ošetření a jejich výsledky ve prospěch svých pacientů. ITI působí od organizace studijních klubů, přes výzkumné a stipendijní programy, výukové týdny, publikaci léčebných protokolů v knižní a elektronické podobě až po organizaci světových kongresů.

Studijní kluby se pravidelně setkávají tři až čtyřikrát ročně, většinou v odpoledních hodinách, kdy je v menších skupinách posluchačů dostatečný prostor na diskuzi. Členové klubu se můžou zdarma účastnit jakéhokoliv klubu jak v ČR, tak po světě, pokud kapacita není naplněna. Nečlenové mají nárok na účast na dvou ITI klubech zdarma. ITI členem se může stát každý profesionál v implantologické stomatologii, tedy zubní lékař i technik. Na druhou stranu ITI Fellow se stane člen na základě nominace a splnění dalších povinností, aby následně tvořil jádro organizace a hrál aktivní roli při budoucím směřování implantologie.

V České republice v současnosti dosáhli stupně ITI Fellow čtyři lékaři: MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., LL.M., prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, MUDr. Alena Krugová, MUDr. Zbyšek Petrovický. V probíhajícím řízení je nominace MUDr. Juraje Babčana.

Kolik ITI klubů v současnosti v ČR a SR působí?

1. ITI SC Prague. První ITI studijní klub v ČR založil v roce 2012 MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., LL.M., a přivedl tak do naší republiky myšlenky ITI. ITI SC Prague od doby založení zorganizoval úctyhodných 50 studijních klubů, včetně 6 online v době nejtvrdšího lockdownu při covidové epidemii. K dnešnímu dni klub sdružuje 52 členů.

2. ITI SC Bratislava. MUDr. Juraj Babčan společně s MUDr. Evou Čačovou v roce 2014 založili první studijní klub na Slovensku – ITI SC Bratislava, který do dnešního dne uspořádal 31 zasedání a momentálně sdružuje 25 členů.

3. ITI SC Prague Capital. Ve stejném roce 2014 vznikl v Praze pod vedením MUDr. Aleše Váni druhý studijní klub v ČR – ITI SC Prague Capital, sdružující 31 členů. K dnešnímu dni uspořádal 31 zasedání.

4. ITI SC Morava. Až v roce 2022 byl založen MUDr. MDDr. Jiřím Blahákem, Ph.D., první mimopražský ITI SC Morava, sdružující aktuálně 57 lékařů. Za jeho krátké působení uspořádal čtyři studijní kluby.

5. ITI Study Club Žilina. V roce 2022 se také podařilo MDDr. Michalu Štefanatnému založit druhý studijní klub na Slovensku – ITI Study Club Žilina, se 30 členy a 3 uskutečněnými zasedáními.

6. ITI Female SC Praha Nové Město. V říjnu 2022 se realizovala unikátní myšlenka MUDr. Aleny Krugové založit první ryze ženský studijní klub – Female ITI SC Praha Nové Město. Má 29 členek a dosud 5 uskutečněných zasedání.

V souladu s hlavní vizí ITI být přední světovou interdisciplinární komunitou v implantologické stomatologii uspořádají letos všechny kluby první společný ITI kongres Česka a Slovenska, na kterém vystoupí hvězdy mezinárodní a české implantologie. Kongres proběhne ve dnech 1. – 2. 12. 2023 v Brně a je předstupněm dlouhodobé snahy zakladatele ITI v ČR dr. J. Kruga o zřízení ITI sekce Česka a Slovenska, která by měla být slavnostně otevřena na světovém kongresu ITI v Singapuru v roce 2024.

www.kongresiti.cz

MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., LL.M.
MUDr. Juraj Babčan
MUDr. Aleš Váňa
MUDr. MDDr. Jiří Blahák, Ph.D.
MDDr. Michal Štefanatný
MUDr. Alena Krugová

18. 11. 2023

LKS 11/2023

LKS. 2023; 33(11): S165

Autor:

Fotografie

  • Archiv ITI studijních klubů ČR a SR

Rubrika:

Téma: