LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Útlá, nicméně obsahově nabitá publikace předkládá komplexní pohled na problematiku péče o polytraumatizované pacienty. Zabývá se diagnostikou, léčbou a rehabilitací poranění, a to zejména pohybového ústrojí. Text publikace je stručný a výstižný, doplněný o názornou obrazovou přílohu. Opírá se o nejnovější znalosti oboru a obsahuje nejen teoretické poznatky, ale také praktické zkušenosti.

V publikaci najdeme kapitoly z obecné traumatologie, v nichž jsou vysvětleny úrazy a jejich rozdělení, bodovací systémy a zobrazovací metody používané v traumatologii, polytrauma, rány, popáleniny, poškození způsobená nízkou teplotou, zlomeniny, zranění měkkých tkání, periferních nervů a následující fyzioterapie. Každá kapitola se snaží přinést čtenáři ucelené, komplexní a nejnovější informace k danému tématu.

Zubní lékaři jistě ocení kapitolu věnovanou zobrazovacím metodám, která se zabývá mimo jiné zraněními hlavy a u nich využívanými vyšetřovacími metodami, jako je radiologické vyšetření, počítačová tomografie a magnetická rezonance. Kromě zlomenin se kapitola věnuje také zraněním měkkých částí kloubů, luxacím, zraněním vaziva, šlach a svalstva.