LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 25. 4. 2023 bylo uděleno prezidentovi ČSK doc. Romanu Šmuclerovi, CSc., prestižní ocenění Ambassador Award primátorem hl. m. Prahy a Ministerstvem pro místní rozvoj za rozvoj kongresové činnosti v Praze, a to s ohledem na kandidaturu na pořadatelství Světového dentálního kongresu FDI (WDC FDI) a další akce pořádané v metropoli. Doc. Šmucler komentuje: „Je to velký úspěch celé ČSK, která se svou intenzivní kongresovou činností letos dostala na pódium např. vedle společnosti Škoda Auto. To velmi významně přispívá nejen k prestiži členů ČSK, ale i k rozvoji celého města. Je třeba poděkovat představenstvu ČSK a Kanceláři ČSK. Samozřejmě, že tímto oceněním aktivity nekončí a můžeme slíbit, že budou pokračovat i v Brně, Ostravě, Karlových Varech a dalších částech naší krásné země.“

17. 6. 2023

LKS 06/2023

LKS. 2023; 33(6): 102

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: