LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 63. Bavorský stomatologický den přinesl ocenění v podobě stříbrné medaile BZÄK sice jmenovitě doc. MUDr. Romanu Šmuclerovi, CSc., (s přihlédnutím k rozvoji laserové stomatologie), ale je to ve skutečnosti uznání pro celou ČSK za skutečnou spolupráci na mezinárodním poli v našem oboru mezi oběma zeměmi v posledních letech, za obnovení tradice společného kongresu v Karlových Varech, zvyšující se úroveň péče i impresivní kongres PDD.

Stříbrná medaile BZÄK, kterou obdržel doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., jako ocenění za spolupráci na mezinárodním poli.

Slavnostní zahájení kongresu mělo politickou dimenzi přítomností hned dvou ministrů vlády Bavorska, královského rodu Wittelsbachů a vedení Spolkové stomatologické komory. Zazněla spousta aktuálních problémů, všichni si uvědomují nelehkou hospodářskou situaci. Nepanuje zrovna nadšení z celoevropské digitalizace medicíny, která zatím peníze spíše z ordinací odvádí a lékaře distrahuje. Zajímavá byla přednáška prof. Ernsta Ulricha von Weizsäckera, asi hlavního ideologa Green dealu. Německo i díky němu od 70. let usiluje o nezávislost na energiích mimo Německo, snaží se získat technologický náskok a profitovat z něho. Jak ale zareaguje zbytek světa, to ještě všichni uvidíme – a stomatologii to velmi ovlivní. Základní idea – vyrábět kvalitně a spíše věci opravovat než vyměňovat – nám jistě konvenuje, teď to ale ještě uvést do praxe.

18. 11. 2022

LKS 11/2022

Print: LKS. 2022; 32(11): S181

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: