LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V plném znění na následujících str. 76 – 77 a na www.dent.cz (O nás / Stavovské předpisy)

Komentář prezidenta ČSK: Nekrózy čelistních kostí způsobené léky (postaru „bisfosfonátové osteonekrózy čelisti”) jsou velkým problémem při sanacích chrupu. Dnes ale víme o mnoho více než před pár lety. Nepochybně se však bude problematika vyvíjet, a tak berte odborné stanovisko představenstva ČSK jako aktuální stav vědomostí, který se také bude nadále upřesňovat.

Vědecká rada ČSK a následně představenstvo přijaly tento typ textu, který shrnuje základní poznatky, nabízí řešení a uvádí citace, z nichž vycházel. Není to jednoduchý právní text, ale vzhledem ke složitosti problematiky jsme zvolili tuto formu, kterou jako zpravodaj vytvořil MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., jemuž patří za tuto práci náš dík.

Materiál byl recenzován několika našimi odbornými společnostmi. Věříme, že vám přijde jako užitečný a praktický. Bude předložen i Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví ČR, aby ho diskutovala a respektovala i celá lékařská veřejnost v ČR.