LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Komorový mezinárodní kongres s více než dvacetiletou tradicí Pražské dentální dny online formou? Mnozí pochybovačně kroutili hlavou a nevěřili, že by to šlo. Jenže letos je kvůli pandemii COVID-19 prostě všechno jinak, a tak to Komora nevzdala a během čtrnácti dnů dokázala zorganizovat akci, která nemá obdoby. Online Pražský dentální den se uskutečnil 16. 10. 2020 jako živé vysílání ze studia v O2 universum. Celodenní program byl na vysoké odborné i společenské úrovni, za účasti osmi domácích přednášejících a obou avizovaných zahraničních odborníků. Připojeno bylo na devět stovek účastníků, tedy v podstatě každý desátý zubní lékař v republice. Kongresová tradice České stomatologické komory tak ani v nepříznivém roce 2020 nebyla přerušena.

I když kongresové sály zůstaly prázdné, na živé vysílání pro devět set zubních lékařů bylo v O2 universum vše připraveno s plnou parádou. A v předstihu byla dokonce natočena i úvodní znělka Online PDD, která pak diváky virtuálně provedla od vchodu po opuštěném schodišti až do přednáškového studia.

Přípravy 23. ročníku mezinárodního kongresu Pražské dentální dny probíhaly po celý rok. Zejména po jarní první vlně pandemie a po uvolnění vládních opatření se zájem o PDD rapidně zvýšil – zubním lékařům už chyběly vzdělávací akce s možností osobního setkání s přednášejícími i kolegy. Koncem léta bylo na kongres registrováno přes 1100 účastníků. Jenže na přelomu srpna a září bylo jasné, že koronavirus se vrací v nové vlně, a situace postupně nabývala na dramatičnosti.

Obavy z dalšího vývoje byly na místě, a tak Komora již během září paralelně zvažovala i variantu uskutečnit PDD jinou než prezenční formou. Přesto všichni do poslední chvíle věřili, že se PDD uskuteční tak, jak jsme zvyklí. Odborný program byl do detailu sestaven, do tisku se dokončoval sborník abstraktů, firmy se chystaly na doprovodnou výstavu a workshopy, připraveny byly akce v rámci Světového dne ústního zdraví... A co bylo překvapivé, téměř žádný z přihlášených účastníků nežádal o zrušení své registrace!

Dne 30. 9. však vláda schválila vyhlášení nouzového stavu od 5. 10. a představila první krizová opatření, která prezenční formu kongresu prakticky znemožnila. Představenstvo Komory a zejména odborný a organizační výbor PDD obratem zareagovaly a v duchu rčení „štěstí přeje připraveným“ rozhodly o konání online varianty s tím, že se místo dvoudenních PDD 2020 uskuteční jednodenní program.

Do termínu 16. 10. zbývalo čtrnáct dnů. Díky obdivuhodnému nasazení všech, co tvořili realizační tým, se podařilo zajistit přednášející, kteří vzali variantu „mluvit do prázdného sálu“ jako zajímavou výzvu, a sestavit kvalitní program. Nezaváhaly ani firmy a operativně připravily své reklamní spoty, které se pak vysílaly o přestávkách během online přenosu. Hlavně bylo třeba bezprostředně informovat již zaregistrované účastníky PDD a vybídnout je buď ke stornování registrace, nebo k účasti na online akci (a pak administrativně vyřídit vrácení celého nebo části registračního poplatku...). Šanci připojit se k Online PDD ovšem nově dostali i ostatní členové Komory.

Výsledný dojem z této ojedinělé formy PDD byl dle reakcí účastníků výborný – a nakonec velmi mile překvapil i ty, kteří se na přípravě podíleli. Některé novinky si prostě člověk neumí tak docela představit v plném rozsahu. Největší poděkování však patří účastníkům, kteří si online přenos poctivě celý den „odseděli“ u svých počítačů, zapojovali se do chatu a diskutovali. Odborný výbor PDD může být právem hrdý na to, že nepodlehl hlasům volajícím po úplném zrušení letošních PDD a dokázal, že Komora si umí poradit i v mimořádných podmínkách. Tak už si jen přejme, abychom se příští rok mohli sejít na tradičních PDD 2021 i Pragodentu 2021 osobně a tváří v tvář svým kolegům i zahraničním hostům.

Online Pražský dentální den

Kongres se konal pod záštitou ministra zdravotnictví.

Poděkování České stomatologické komory za spolupráci firmám:

Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG

JPS, s. r. o.

Oral-B, 4P&P, spol. s r. o.

GlaxoSmithKline Healthcare Czech Republic, s. r. o.

Camosci Czech, s. r. o.

Profitime, s. r. o.

aiomica, a. s.

Zirkonzahn S. R. L.

Straumann, s. r. o

StomaTeam

magistraliterpharma Vičanová, s. r. o.

Philips Česká republika, s. r. o.

Jagger, Incieve, s. r. o.

Dürr Dental SE

Angelini Pharma ČR, s. r. o.

Sanity System, True Trac, s. r. o.

Dr. KIM Europe

COLGATE-PALMOLIVE Česká republika, spol. s r. o.

Just Dent, s. r. o.

Implant System, s. r. o.

FICHER DENTAL, s. r. o.

 

Poděkování ČSK za technickou spolupráci firmě Elseya, spol. s r. o.

Poděkování ČSK za organizační zajištění patří Ing. Haně Štěpánkové, vedoucí Kongresového oddělení ČSK, a profesionálnímu týmu zaměstnankyň Kanceláře ČSK.

 

Kongresové studio neboli přednáškový sál. Odborný program moderovali členové výboru PDD MUDr. Rudolf Jakl a MUDr. Jiří Škrdlant (u stolku vlevo). První vystoupení patřilo – jak jinak – tématu „Deset měsíců covidu. Kde jsme medicínsky, právně a ekonomicky právě teď“. U mikrofonu se střídali prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., a právník Mgr. Jiří Slavík.
Kongres zahájil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Upřímně poděkoval celému organizačnímu týmu a přednášejícím. Jak už se stalo tradicí, připomněl také osobnosti naší stomatologie, které nás během uplynulého roku navždy opustily.
Význam akce v této mimořádné době vyzdvihl prezident CED dr. Marco Landi, který pozdravil účastníky v online vstupu ze své pracovny.
Společenskou úroveň Online PDD podtrhl slavnostní křest nové publikace z edice ČSK „Sedace dospělých a dětí ve stomatologii“. Kmotry byli prezident a viceprezident ČSK. Autor doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., (uprostřed) ani pod rouškou neskryl dojetí.
Kdo se těšil na dlouho avizované zahraniční hvězdy, nebyl zklamán. Spojení mezi Prahou a Göteborgem fungovalo výborně, a tak Jan Derks, DDs, PhD, mohl soustředěně odpřednášet a posléze i odpovědět na dotazy účastníků ke stále aktuálnějšímu tématu „Jak léčit periimplantitidu“.
Zaslouženou pozornost vzbudila všechna vystoupení domácích odborníků. Lektoři se jasně shodli, že to pro ně byla nová a nezvyklá zkušenost – přednášet jakoby „klasicky“ od řečnického pultu, ale přitom do prázdného prostoru a s vědomím, že je na svých monitorech bedlivě sledují stovky kolegů. MUDr. Martin Tomeček se zabýval chirurgickým prodloužením korunky od drobných úprav po rozsáhlé změny .
MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., zvolil téma s trochu tajemným názvem „Horní řezák v kleštích“.
Jedním z předpokladů úspěšnosti celé akce bylo profesionální a kvalitní technické zařízení, včetně zázemí přímo v 02 universum.
Účastníkům byla k dispozici také technická podpora na pěti telefonních číslech, kterou zajišťovali pracovníci Kanceláře ČSK. Režii měly na místě pevně v rukou vedoucí Kongresového oddělení ČSK Ing. Hana Štěpánková a referentka Dagmar Hynková.
Skvělý výkon předvedla také naše přední simultánní tlumočnice Dana Hábová (snímek dole), která neváhala a se svým tradičním smyslem pro humor decentně zapózovala našemu fotografovi.
Živý přenos přednášky z Itálie byl vskutku živý. Domenico Ricucci, MD, DDS, nezapřel pověstný italský temperament a udělat dobrý printscreen ve chvíli, kdy byl pan doktor alespoň trochu statický, byl docela oříšek. Problematika ošetření vitálních zubů byla v jeho podání šťavnatá lahůdka.
MUDr. Adel El-Lababidi, Ph.D., (vlevo) připomněl již 65. výročí vzniku adhezivních systémů a v podrobném přehledu posluchače provedl současnou „džunglí“ těchto systémů, včetně rozboru jejich výhod či úskalí.
Z Hradce Králové přijeli do 02 universum (vpravo) MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., a prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., a nabídli odpovědi na otázku „Jak se vyhnout snímatelnému provizoriu v implantologii?“.

21. 11. 2020

LKS 11/2020

Print: LKS. 2020; 30(11): 190 – 193

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: