LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vypisuje výběrové řízení v roce 2024 na tři školicí místa na ortodontickém oddělení pro přípravu ke specializaci v oboru Ortodoncie, a to v termínech 20. 3. 2024, 29. 5. 2024 a 10. 7. 2024, vždy v 13.00 hod., s nástupem do dvou měsíců po absolvování výběrového řízení:

VŘ 20. 3. 2024 – nástup 1. 6. 2024
VŘ 29. 5. 2024 – nástup 1. 8. 2024
VŘ 10. 7. 2024 – nástup 1. 9. 2024
Výše uvedená data nelze kombinovat.

V případě obsazení školicích míst se následující termíny ruší.
Školicí místo je spojeno s pracovním úvazkem 0,5 při FN Motol.
K výběrovému řízení se prosím dostavte na dětskou lůžkovou část, 8. patro, odd. D.

Písemné žádosti a strukturovaný životopis včetně dokladů o dosaženém vzdělání a průběhu dosavadní praxe zasílejte na e-mail: renata.hercegova@fnmotol.cz.