LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Novorenezanční Vila Lanna v Dejvicích, reprezentační sídlo Akademie věd ČR, byla dne 22. 5. 2023 místem setkání, při němž byly předány ceny časopisu Živa, udělené za rok 2022. Zakladatelem tohoto nejstaršího českého „přírodnického“ časopisu byl v roce 1853 Jan Evangelista Purkyně. Je dlouholetou tradicí každoročně udělovat ceny autorům uveřejněných publikací.

Z předání cen časopisu Živa: Ocenění autoři a autorky a další hosté na schodišti Vily Lanna. Uprostřed je doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., po jeho levé straně je prof. Helena Illnerová, bývalá předsedkyně Akademie věd, která mu cenu předala.

Cenu Antonína Friče, udělovanou za přispění k poznání historie časopisu Živa, spojené s J. E. Purkyněm a dalšími osobnostmi z historie přírodovědy a lékařství, získal doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc. Otakar Brázda ve svém poděkování vysvětlil, co ho přivedlo k Purkyňově osobnosti. V roce 1987, kdy uplynulo 200 let od Purkyňova narození, byl jako stomatolog požádán o příspěvek o Purkyňových výzkumech zubních tkání do připravovaného Sborníku (také viz LKS č. 10/2022). Při hledání bližších podrobností pro tento článek nalezl v archivech dva dosud neznámé dopisy, jeden psaný Purkyněm, druhý Purkyňovi adresovaný. Byl požádán, aby tuto korespondenci uveřejnil s příslušným komentářem, a tak se postupně seznamoval s Purkyňovými učiteli, žáky, kolegy a vrstevníky – zajímavými osobnostmi vědy a kultury 19. století. To ho přivedlo k jeho dalším publikacím o přírodovědcích a lékařích z období, které je historiky zváno „dlouhé století“.

Cena Živy je druhým oceněním, kterým byl Otakar Brázda vyznamenán v roce 2022, tedy v roce svého životního jubilea. Profesor Štěpán Svačina mu v prosinci 2022 předal Zlatou Purkyňovu medaili, kterou mu udělilo předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně za jeho celoživotní publikační činnost věnovanou bližšímu poznání Purkyňovy osobnosti.

Pro úplnost uveďme další držitele ocenění časopisu Živa za rok 2022. Purkyňova cena za nejlepší článek v kategorii autorů do 30 let: RNDr. Daniel Vondrák, Ph.D., a Mgr. Anna Tichá, Ph.D., za příspěvek Historie českého Balatonu. Cena Vojena Ložka za nejlepší článek ročníku v kategorii do 25 let: Bc. Helena Rothová. Cena Jana Sudy pro autora do 30 let: Mgr. Jan Ptáček. Zvláštní ocenění Živy: RNDr. Martin Černý, Ph.D., prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D.

22. 7. 2023

LKS 07-08/2023

LKS. 2023; 33(7–8): 125

Autor:

Fotografie

  • Magdalena Česneková

Rubrika:

Téma: