LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slyšel jsem, že podle nových předpisů jsou členové Komory už letos povinni do konce října oznámit změny v údajích, které o nich Komora vede. Jak to mám udělat?

Člen Komory je povinen hlásit Komoře všechny změny v údajích týkajících se výkonu povolání, a to průběžně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Tuto tzv. průběžnou oznamovací povinnost mají členové Komory ze zákona již od roku 1991 a žádnými novými předpisy nebyla dotčena.

Nově předpisy Komory zavedly tzv. výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů. Jde o to, že člen Komory bude muset každý rok vždy do 31. října zkontrolovat, zda údaje, které o něm Komora vede, jsou aktuální, a případně ohlásit jejich změnu, pokud k nějaké došlo. Fungovat to bude tak, že Komora včas všechny své členy upozorní, aby své údaje zkontrolovali a potvrdili. Současně jim údaje, o které se jedná, přehledně zpřístupní. Celá akce by neměla jednotlivému členu Komory zabrat více než 5 minut.

Tuto výroční povinnost budou členové Komory plnit poprvé až k 31. říjnu 2020.