LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S nápadem založit v OSK Plzeň Večerní univerzitu zubního lékaře, tedy VUZL, přišel doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. První přednáška se konala 19. března 2008 a uplynulo od ní neuvěřitelných 15 let.

Přednášky v rámci VUZLu mají úctyhodnou účast - ročně je navštíví více než tisíc zubních lékařů z plzeňské OSK.

Na prvním i druhém VUZLu přednášeli doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., a MUDr. Robert Houba, Ph.D. Na organizaci a přednáškách se aktivně podílel tehdejší předseda OSK Plzeň MUDr. Rudolf Jakl. Dvě úvodní přednášky se konaly v hotelu Viktoria a zúčastnilo se jich třicet zubních lékařů. Zájem o VUZL ale rychle rostl, a tak přednášky byly od května 2008 přesunuty do pivovarského dvora Purkmistr, kde se konaly až do prosince 2019. Následně byly přesunuty z kapacitních a logistických důvodů do hotelu ANGELO – Vienna House Easy Pilsen, který je přímo v centru Plzně. Bohužel k narušení zaběhnuté praxe došlo v období covidu od září 2020 do září 2021, kdy jsme navázali tam, kde jsme nuceně přestali.

Současná popularita akce je opravdu velká, průměrná účast v roce 2022 činila 119  lékařů, což je při devíti VÚZLech ročně více než tisíc účastníků za rok v rámci oblastní vzdělávací akce. Máme tedy v podstatě celoroční „plzeňské dentální dny“. O výroční přednášku, která připadla na 22. března, jsme požádali doc. MUDr. et. MUDr. Lukáše Hauera, Ph.D. Považovali jsme za symbolické, aby při této slavnostní příležitosti vystoupil přednosta plzeňské Stomatologické kliniky a propojila se tak kontinuita pregraduálního a postgraduálního vzdělávání, která je v našem oboru opravdu nezbytná. Šlo již o 127. přednášku v rámci VÚZLu, což je úctyhodný počet vzdělávacích večerů.

Rád bych poděkoval nejen „otcům zakladatelům“, ale i všem předsedům a členům představenstva OSK Plzeň, kteří se v uplynulých patnácti letech podíleli na organizaci jednotlivých přednášek. Vše je nutno plánovat skoro s ročním předstihem tak, aby přednášky byly pro lékaře zajímavé a udržela se nastavená laťka, která je nyní, myslím, docela vysoko. S poděkováním nesmíme zapomenout na naší paní sekretářku Štěpánku Kratochvílovou, která stojí celou tu dlouhou dobu za praktickou realizací našich akcí.

Do budoucna bych VÚZLu rád popřál hodně kvalitních přednášejících a ještě více spokojených účastníků přednášek, protože to je tím hlavním motorem, který nás žene do další práce.

Přednášku k 15. výročí VUZLu jako symbolické propojení pregraduálního a postgraduálního vzdělávání přednesl přednosta Stomatologické kliniky LF UK Plzeň doc. MUDr. et. MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. U mikrofonu je předseda OSK Plzeň MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
Na fotografii jsou zleva: sekretářka OSK Plzeň Štěpánka Kratochvílová, bývalý předseda OSK Plzeň MUDr. Rudolf Jakl, zakladatel VUZLu doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

15. 4. 2023

LKS 04/2023

LKS. 2023; 33(4): S59

Autor:

Fotografie

  • Archiv OSK Plzeň

Rubrika:

Téma: