LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jubilejní 100. přednáška VUZLu (Večerní univerzity zubního lékaře) zazněla v prostorách salonku malého pivovaru Purkmistr v Černicích. A kdo jiný mohl přednášet než ten, kdo to celé spískal – doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Jubilejní 100. přednáška měla – jak jinak – plno a nebylo se čemu divit. Téma zvolil doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., atraktivní – problematiku onemocnění TMK.

Před 12 lety přišel s návrhem na pravidelné studijní večery, které by se zároveň staly příležitostí pro společenské setkávání kolegů a debatování o problémech, které naši profesi provázejí. Začínalo nás pár, v salonku hotelu Victoria se nás na prvních třech večerech sešlo 10 – 20, na dalším jsme se už tísnili, a proto padlo rozhodnutí a VUZL se stěhovala do Černic, kde jsme našli vstřícné hostitele. Návštěvnost se postupně zvyšovala a plzeňské středy si získaly své pravidelné a věrné účastníky. Na přednášce prof. J. Kiliana o výzkumu kosterních pozůstatků českých panovníků a forenzní stomatologii nás bylo hodně přes sto. Pamatuji si, jak měl pan profesor obavu, jestli vůbec někdo přijde. Když přijel doc. J. Ramba s přednáškou o Karlu IV., bylo stejně nabito. Plný salonek se stal pravidlem.

VUZL tedy začíná druhou stovku a já věřím, že bude stejně úspěšná jako ta první. Proto bych rád poděkoval všem přednášejícím, kteří do Plzně za těch dvanáct let zavítali a nastavili pomyslnou laťku hodně vysoko.

V závěru přednášky položil Jiří Zemen několik břitkých a trefných otázek: kdo se bude věnovat problematice onemocnění TMK, kam odesílat pacienty, je dnes LF schopna naučit mladé kolegy nemoci TMK řešit? A to je výzva pro všechny, kterým není toto téma lhostejné.
Na fotografii je vidět, že panuje dobrá nálada a předseda OSK Plzeň MUDr. Jan Netolický, Ph.D. (první zleva) může být opravdu spokojený.
Studijní večery jsou zároveň příležitostí pro setkávání s kolegy.

21. 4. 2019

LKS 04/2019

Print: LKS. 2019; 29(4): S78

Autor:

Fotografie

  • Pavel Vlnař

Rubrika:

Téma: