LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jak jsme informovali v LKS 2/2024, Komora se zapojila do projektu „Poznej povolání“, kde během webináře mezi studenty základních a středních škol propagovala možnosti pracovat v různých profesích zubního lékařství. Od organizátorů projektu jsme získali výsledky: prezentace ČSK dne 17. 1. 2024 měla 38 účastníků a 106 zhlédnutí ze záznamu. Bylo položeno 26 otázek. K odběru záznamu je přihlášených 24 učitelů a někteří z nich používají záznamy přímo v rámci výuky.