LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní 22. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny má významnou organizační změnu: bude se konat společně se stomatologickým veletrhem Pragodent 2019 ve stejném termínu a na stejném místě, tedy 4.–5. října 2019 v PVA EXPO Praha-Letňany. Tato největší odborná událost roku bude zastřešována názvem „Dny české stomatologie 2019“.

V lednu se v Apolence sešel široký odborný výbor PDD k detailnímu rozpracování programové náplně kongresu. Členy výboru jsou zástupci představenstva ČSK, odborných společností a stomatologických klinik. Na fotografii vlevo jsou (zleva) Ing. Hana Štěpánková (Kongresové oddělení ČSK), MUDr. Rudolf Jakl (vzdělávací skupina představenstva ČSK), MUDr. Eva Tuzarová (Česká akademie dentální estetiky), MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA (Česká parodontologická společnost) a doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. (Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP).

V současnosti odborný výbor PDD vybírá pro kongres zajímavé přednášky a je sestavován konkrétní obsah jednotlivých programových bloků. Opět se můžete už teď těšit na uznávané osobnosti, jejichž přednášky jsou odbornou veřejností vyhledávány.

Po loňských zkušenostech, kdy se s velkým zájmem setkala panelová diskuze k problematice výplní, je odborná diskuze na další aktuální téma připravována i pro PDD 2019.

S finální náplní PDD 2019 a organizačními informacemi vás včas seznámíme.

MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (LF UK Hradec Králové) a MUDr. Jan Šváb (vzdělávací skupina představenstva ČSK a Česká endodontická společnost) vpravo.