LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
PSF

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na Pražské stomatologické fórum (PSF), tradiční celodenní vzdělávací akci (9.00 – 16.00 hod.). Součástí bude výstava dentálních firem.

Program a registrace na:

www.dent.cz (Vzdělávání/Pražské stomatologické fórum)

Aktuální témata

V této části programu na obou akcích vystoupí doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a právník Mgr. Jiří Slavík.

Odborná témata

  • Spolupráce praktického zubního lékaře s ortodontistou a spolupráce ortodontisty s praktickým zubním lékařem: MUDr. Petr Barták
  • Jak zpříjemnit ošetření pacientovi i sám sobě aneb Nejenom premedikace a medikace ve stomatologii: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
  • Analgosedace dětí a dospělých ve stomatologii – tipy a triky: doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.
  • Antibiotic stewardship aneb Zásady racionální indikace antibiotik ve stomatologii: doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.