LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky, shrnuje na jednom místě všechny aspekty předoperačního vyšetření takovým způsobem, aby v textu bylo možno rychle najít podklady pro posouzení konkrétního pacienta – tzn. najít konkrétní řešení v dané situaci, oddělit stěžejní informaci od informace podrobné a zároveň případným zájemcům podat dostatečné zdůvodnění, proč je takový postup doporučován.

Autor knihy, emeritní prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc., se snažil o vytvoření příručky pro klinickou praxi, a nikoli o dílo vyčerpávajícím způsobem shrnující všechny názorové aspekty a patofyziologické rozbory týkající se dané problematiky. Rychlý vývoj medicíny přináší neustále řadu změn, zejména v oblasti prevence tromboembolismu, strategie podávání antiagregační léčby, mění se indikace k použití betablokátorů v prevenci peroperačního infarktu myokardu a dochází i k dalším korekcím v přístupu k pacientovi před nekardiální operací.

Kniha je primárně určena klinickým lékařům provádějícím předoperační vyšetření nebo těm, kteří se k němu vyjadřují konziliárně, ale díky své přehledné podobě může být přínosným zdrojem informací i pro stomatology zvažující rizika složitějších stomatochirurgických výkonů prováděných v anestezii ve vztahu k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Publikace může být užitečná i pro stanovení rizika fokální infekce (viz fokusy.cz).