LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážení čtenáři, jak víte, ČSK zasílá časopis LKS, stavovský a odborný recenzovaný měsíčník, všem svým členům „automaticky“, tedy bezplatně jako součást práv a výhod členství v Komoře.

Odebírat ho však mohou i další zájemci formou předplatného, a to za níže uvedených podmínek.

  • Studenti 4. a 5. ročníku zubního lékařství v ČR: ZDARMA

Online objednávka: www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy)
Zde zájemce objednávku vyplní a tlačítkem „Odeslat“ zašle přímo redakci.

  • Nečlenové ČSK (soukromé osoby, firmy, instituce) v ČR: cena 600 Kč/rok (vč. poštovného a DPH)

Online objednávka: www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy)

Zde zájemce objednávku vyplní a tlačítkem „Odeslat“ zašle přímo redakci.

Dosavadním předplatitelům LKS bude automaticky e-mailem zaslána výzva k obnovení předplatného na rok 2024. Po odeslání nové objednávky 2024 zájemce obdrží e-mailem předpis k úhradě předplatného a po zaplacení obdrží opět e-mailem daňový doklad.

  • Zubní lékaři a ostatní zájemci ze SR: 53,9 €/rok (tj. 4,9 €/1 číslo LKS)

Předplatné pro SR zajišťuje:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja
Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 6

Infolinka: +421 800 188 826
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

www.ipredplatne.sk

 

Informace k předplatnému časopisu LKS:

Česká stomatologická komora
Ing. Jolana Kunrtová
e-mail: kunrtova@dent.cz
tel.: +420 234 709 630