LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zasedání ERO-FDI, tedy evropské větve FDI, se uskutečnilo ve dnech 26.–27. 4. 2019 v německém Frankfurtu. Toto zasedání si asi budou nejlépe pamatovat na Slovensku. Do funkce prezidentky-elekt byla zvolena MUDr. Simona Dianišková, Ph.D., MPH. Známe ji z mnoha stomatologických a zejména ortodontistických akcí z naší republiky. Je to velký úspěch!  A uznání Slovenska i práce dr. Dianiškové.

Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezidentka-elekt ERO-FDI MUDr. Simona Dianišková, Ph.D., MPH, současný prezident ERO-FDI dr. Michael Frank a generální sekretář prof. Tanner Yücel.

Úlohu nebude mít jednoduchou. ERO umí pojmenovat velké problémy – nadbytek zubních lékařů (ano, kromě Česka, kde řešíme opak, i když máme zubních lékařů nejvíce), nárůst korporátní stomatologie či velké změny dané digitalizací. Celý svět se rychle mění a tyto trendy se stupňují, ale za minulý rok, od setkání v Salcburku, jsme se nepohnuli na společných stanoviscích ani o milimetr. Politiku tak určují jiní než mezinárodní stomatologické organizace. Česká republika spolu s Francií vystoupila za jasná data, úkoly, zodpovědnost.

Prezidentský post ERO přebral ve Frankfurtu dr. Michael Frank, který slíbil, že nové vedení začne systematicky pracovat. V záloze je připravované vedení prezidentkou-elekt dr. Dianiškovou, která se začne na funkci chystat. Snad nás čekají plodné roky. ČSK si hodně věcí vyřeší sama, ale je třeba mít jednotný kontext. Například si odpovědět na otázku: Kolik zubních lékařů na kolik obyvatel? Kdo smí provádět to či ono ošetření? Tak snad.

ERO bude v příštích dvou letech zasedat v San Franciscu, Kazachstánu a v Šanghaji. Osobně bych se scházel méně nákladně v Evropě. Máme tu hodně co řešit.

23. 6. 2019

LKS 06/2019

Print: LKS. 2019; 29(6): S100

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: