LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mám zaměstnankyni, která nastoupila v roce 2014. Od 20. ledna 2017 do 7. dubna 2019 čerpala rodičovskou dovolenou. V květnu 2019 byla uznána dočasně práce neschopnou. Za jaké období mám vyplnit příjem do Přílohy k žádosti o dávky?

Rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž vznikl nárok na dávku nemocenského pojištění. V tomto případě je rozhodným obdobím první kalendářní rok s alespoň 30 započitatelnými dny. Od 1. května 2018 do 30. dubna 2019 má zaměstnankyně jen 23 započitatelných dnů v dubnu, protože dny rodičovské dovolené jsou vyloučenými dny. Prvním kalendářním rokem s alespoň 30 započitatelnými dny bude rok 2016, protože v roce 2018 není žádný započitatelný den a v roce 2017 je jen 19 započitatelných dnů. Do přílohy vyplníte příjem za rok 2016.