LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

ČSK společně se svými partnery zahájila přípravy na další ročník celosvětového projektu World Oral Health Day – Světový den ústního zdraví (SDUZ), který se koná každý rok v březnu. Od října proběhly dvě schůzky (snímek je z 25. 10. 2023), na kterých se domlouvala podoba grafických vizuálů, ústřední téma SDUZ 2024 či jednotlivé akce.

Aktuálně připravovaný ročník bude zaměřen na význam role rodičů a dalších rodinných příslušníků v dentální hygieně dětí a toto téma bude leitmotivem akcí pro veřejnost a školy napříč ČR.

Velká akce připravovaná v součinnosti s MČ Praha 8 se bude konat v Praze 20. 3. 2024 v Kulturním domě Ládví. Program bude probíhat celý den a jeho součástí budou soutěžní stanoviště s tematikou dentálního zdraví, příprava zdravé svačinky, videokoutek a vystoupení Dětského baletu Praha s moderátorkou Nikolou Kokyovou, která získala titul Miss ČR v roce 2019. Akci organizovaně navštíví s pedagogy zhruba tisíc žáků MŠ a ZŠ Prahy 8 a odpoledne je zvána široká veřejnost.

Další akce a návštěvy škol proběhnou v Plzni, Ostravě, Olomouci, Brně či Karlových Varech. Veřejnost budeme informovat na webových stránkách a sociálních sítích.

16. 12. 2023

LKS 12/2023

LKS. 2023; 33(12): 212

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: