LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Parlament ČR, seminář o nedostatku léků, díl třetí, dne 3. 5. 2023. Opět snaha o řešení neutěšené situace. Nějaké problémy jsou mezinárodní a nějaké české. Pokud budeme mít nejlevnější léky, prostě je sem firmy pošlou, až když je jinde nekoupí, jinak ne. To je realita. Ale také musíme usměrňovat poptávku – lékaři a Ministerstvo zdravotnictví si musí naplánovat, čeho je dost – a to předepisovat, aby pacienti neměli recept bez léku.