LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Předsedové oblastních stomatologických komor se sešli se členy představenstva ČSK v pátek 12. 5. 2023 ve Špindlerově Mlýně, tedy tradičně den před 80. jednáním sněmu ČSK. Měli zde možnost prodiskutovat jak materiály, jimiž se poté zabýval sněm, tak projednat otázky z problematiky řízení své oblasti i z okruhu dotazů svých členů.

Setkání předsedů OSK se členy představenstva ČSK se uskutečnilo v pátek 12. 5. 2023 ve Špindlerově Mlýně.

Představenstvo ČSK reprezentovali prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., koordinátoři pro OSK MUDr. Jaroslav Vostrejž, MUDr. Richard Benko, MUDr. Radomír Otýpka, MUDr. Rudolf Jakl a člen představenstva MUDr. Petr Drbal, který má na starosti problematiku LSPP. Dále se zúčastnili ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková a právník Mgr. Jiří Slavík.

Část jednání se soustředila na návrh novely volebního řádu ČSK, na návrh stanovení maximální výše tzv. dalších úlev na ročním členském příspěvku, na problematiku LSPP. Dále zazněly informace o dění v Komoře, o úhradách péče, analýze Zubohradu a pojišťoven o poskytování stomatologické péče, o kategorizaci prací, o protetickém vzdělávání ČSK a certifikovaném kurzu pro sestry apod. Poslední část jednání byla jako obvykle věnována dotazům a diskuzi o problémech, které jednotlivé OSK řeší.

Díky tomu, že značná část předsedů OSK je zároveň sněmovníky, byl dostatek prostoru projednat důležitá témata ještě i v kuloárech a utříbit si k nim postoje pro víkendové sněmovní rokování.

Organizaci setkání předsedů měla tradičně na starosti Kancelář ČSK pod vedením Ing. Jitky Povolné, vedoucí Vnitřního oddělení.

Akce je vlastně takovým širokým diskuzním fórem, kde se porovnávají zkušenosti a tříbí se názory.

17. 6. 2023

LKS 06/2023

LKS. 2023; 33(6): 103

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: