LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Další pravidelné setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konalo v pátek 17. 5. 2019 ve Špindlerově Mlýně a předsedové všech jednašedesáti OSK byli pozváni i na samotný průběh víkendového sněmu ČSK.

Pravidelné setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konalo v pátek 17. 5. 2019 ve Špindlerově Mlýně.

Za představenstvo ČSK se setkání zúčastnili prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., a členové představenstva MUDr. Rudolf Jakl a MUDr. Jaroslav Vostrejž.

Největší prostor byl věnován projektu profesionalizace sekretariátů OSK, jehož hlavním cílem je sjednotit a zjednodušit systém pracovních postupů v oblastech v úzkém propojení s centrem ČSK. Ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková prezentovala návrh konceptu, který navazoval na materiál zaslaný v předstihu všem předsedům OSK. Shrnula přínos projektu jak pro samotné oblasti, tak pro Komoru jako takovou: zlepšení funkčnosti kanceláří OSK, dostatečná komunikace a informovanost jak mezi oblastmi a centrem, tak směrem k jednotlivým členům ČSK i navenek, zajištění podmínek GDPR. Diskuze, která se rozproudila, pokračovala o víkendu i během jednání sněmu.

S návrhem novely Finančního řádu, který byl rovněž jedním z hlavních témat sněmu, seznámil přítomné Mgr. Jiří Slavík.

Část jednání byla standardně věnována debatě k aktuální problematice OSK. Zazněla například tato témata: jednotná strategie podpory přebírání praxí, kolegialita a etické chování mezi členy Komory, postup OSK při zjištění nelegálního výkonu povolání, metodika tvorby cen v zubních ordinacích, možnosti náhrady plastových kelímků v ordinacích za skleněné včetně výhod a nevýhod různých variant z hlediska ekologie apod.

Předsedové oblastních stomatologických komor.

23. 6. 2019

LKS 06/2019

Print: LKS. 2019; 29(6): 123

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: