LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Zleva jsou prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba a viceprezident České lékárnické komory Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Prezidenti všech profesních komor se setkali s premiérem České republiky 19. 6. 2019. Atmosféra jednání byla faktická. Řešil se hlavně zákon o lobbingu, kde premiér přislíbil eliminovat z něj profesní komory, aby se kontrola a administrativní zátěž týkala skutečných profesionálních ovlivňovatelů zákonodárců a výkonné moci a nezahltila se zbytečnými hlášeními. Jednotlivé komory řešily svoji problematiku, u nás šlo o navýšení samosprávnosti stomatologie prostřednictvím ČSK.

Kritika některých kroků Ministerstva zdravotnictví, která na jednání zazněla, si vyžádala zvláštní schůzku prezidentů lékařských komor a premiéra spolu s ministrem zdravotnictví. Uskutečnila se 28. 6. 2019. Výsledkem obsáhlého a velmi otevřeného jednání bylo i následné prohlášení všech tří prezidentů. Přebytky zdravotních pojišťoven umožňují rozpustit více peněz do systému. Pokud by však k tomu došlo, nesmí to být na základě lobbingu, ale poměrně podle výsledků Dohodovacího řízení.

14. 9. 2019

LKS 09/2019

Print: LKS. 2019; 29(9): 168

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: