LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Setkání profesních komor s premiérem Andrejem Babišem a členy vlády.

Setkání profesních komor s premiérem Andrejem Babišem a členy vlády se uskutečnilo 4. 3. 2019. Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., k tomuto setkání uvádí: „Jménem ČSK jsem bojoval za systematickou práci se zápisy a úkoly. Komory mají desítky tisíc odborníků ochotných pracovat pro ČR. Vykoledoval jsem si, že jsem odpovědný za zápis a už máme další termín setkání. Práce snad bude systematická a pravidelná. Podařilo se zastavit návrh na neplacení zdravotního pojištění za státní zaměstnance a byl odmítnut návrh na to, aby profesní komory byly brány jako lobbingové organizace. Snad je obojí definitivní, byl by to úspěch.“

21. 4. 2019

LKS 04/2019

Print: LKS. 2019; 29(4): 70

Autoři:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: