LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Na fotografii zleva: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., Dr. Hans-Rainer Fischer a prezident LZKS Dr. med. Thomas Breyer.

Dne 8. 12. 2023 navštívil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., partnerskou saskou komoru zubních lékařů sídlící v Drážďanech. Toto setkání komentuje: „Úroveň vztahů s kolegy ze Saska ilustruje fotografie z neformálního oběda v kantýně sídla Landeszahnärztekammer Sachsen – uprostřed je Dr. Hans-Rainer Fischer a vpravo prezident LZKS Dr. med. Thomas Breyer. Žádné formality a gesta – naprosto přátelská spolupráce pomáhající našim členům. Velmi přínosné bylo domluvené jednání a prezentace od Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen o tom, jak přesně v Německu kalkulují ceny, jak zjišťují i velmi citlivé údaje a jak přesně argumentují náklady i ceny. Velká pomoc a inspirace pro nás!“

20. 1. 2024

LKS 01/2024

LKS. 2024; 34(1): 2

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: