LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Společné školení členů revizních komisí, čestných rad a společných čestných rad Oblastních komor se uskutečnilo ve dnech 28. 4., 5. 5., 2. 6. 2023 v Apolence, pražském sídle ČSK, a dne 26. 5. 2023 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

Fotografie je ze školení v Apolence dne 28. 4.

Školení vedli Mgr. Jiří Slavík a JUDr. David Vostrejž, právníci Komory. Tématem bylo zejména shrnutí právních předpisů a předpisů Komory, dále závazná a odborná stanoviska Komory, členské povinnosti vyplývající z řádů ČSK. Významná část školení byla věnována etice členů Komory, připomenutí práv pacientů a povinností poskytovatelů zdravotních služeb, náležitostí a požadavků na vedení zdravotnické dokumentace. Podrobně byla probrána otázka, co je a co není disciplinární provinění. Na školení byly zastoupeny téměř všechny RK OSK, ČR OSK a SČR OSK, pouze ze dvou RK OSK a dvou ČR OSK nepřijel na školení žádný zástupce. Školení se zúčastnily celkem dvě třetiny členů RK, ČR a SČR OSK z celkového počtu 368. Školení se také zúčastnili zástupci RK ČSK a ČR ČSK.

Fotografie je ze školení v Olomouci dne 26. 5. 2023.

17. 6. 2023

LKS 06/2023

LKS. 2023; 33(6): 101

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Ludmila Pohanková

Rubrika:

Téma: