LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Školení odborníků Komory, 31. 3. 2023 Praha.

Dne 31. 3. 2023 se v Apolence konalo školení odborníků Komory, kterého se zúčastnilo 27 odborníků Komory z celkového počtu 34. Jedním z témat bylo právní postavení a povinnosti odborníka Komory vyplývající z § 68 organizačního řádu Komory a také to, jaký je jeho právní vztah k ČSK. Dalším tématem byla disciplinární pravomoc Komory a důležitost odborných vyjádření a odborných znalostí odborníků Komory v souvislosti s rozhodováním v rámci prověřování stížností a disciplinárních řízení vedených orgány Komory. Druhá polovina školení byla věnována zejména zadání a náležitostem odborného vyjádření a následnému zpracování vyjádření, v jehož rámci může odborník Komory provádět vyšetření pacienta.

Podmínky k žádosti o zapsání člena ČSK do seznamu odborníků Komory jsou uvedeny v § 42 organizačního řádu ČSK. Žádost o zapsání do seznamu odborníků Komory je možné podat pro vybraný obor prostřednictvím žádosti na www.dent.cz a přiložit k žádosti potřebné podklady.