LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jejich cílem je obohatit vzdělávání zubních lékařů o zajímavá odborná témata přímo z praxe a v poslední době se k nim přidávají i webináře zaměřené na legislativní změny, které mají dopad na provoz stomatologických ordinací. Obliba webinářů svědčí o tom, že získávání teoretických znalostí a návody na řešení konkrétních situací je to, co vás zajímá.

Od prosince 2017 jsou webináře pořádané na YouTube bez omezení počtu míst ve virtuální posluchárně. Informace o tom, jak se do on-line diskuze můžete zapojit, jsou pravidelně rozesílány e-mailem a zveřejněny na www.dent.cz v Aktualitách pro členy. Webináře, u nichž lektoři souhlasili s archivací záznamu, jsou zveřejněny na www.dent.cz (Vzdělávání/Agendy komory/E-learning a webináře).

Zajistit, aby se webináře konaly v pravidelných měsíčních intervalech, není jednoduché, proto se znovu obracíme s výzvou na vás, kteří máte zájem podělit se s kolegy o své vědomosti a zkušenosti z praxe. Zařaďte se mezi lektory webinářů! Pomůžeme vám s technickou stránkou videopřenosu, který trvá cca 45 minut, a vedení webinářů honorujeme částkou 3000 Kč.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Henrieta Pálešová

e-mail: palesova@dent.cz

tel.: 234 709 631 / 604 607 495