LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vykázala jsem zdravotní pojišťovně u jednoho pacienta ve stejný den kódy 00918 a 00921. Domnívala jsem se, že to je možné, protože v úhradové vyhlášce není kombinace těchto kódů zakázána. Zdravotní pojišťovna výkony odmítla uhradit. Postupovala správně?

Ano. Kód 00918 označuje výkon Ošetření zubního kazu u dětí do 15 let, u těhotných a kojících žen na stálých zubech. Kód 00921 pak označuje výkon Ošetření zubního kazu na stálém zubu. Existence kódu 00918 je reakcí na zákaz používání amalgámu u citlivých osob (děti, těhotné a kojící ženy). Kód 00918 současně vyjmenovává všechny přípustné úhradové varianty u těchto osob.

Je tak nutno uzavřít, že kód 00918 je speciálním kódem ve vztahu ke kódu 00921. To znamená, že ošetření zubního kazu u dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen na stálém zubu nelze nikdy vykázat kódem 00921; pro tyto skupiny pacientů je vyhrazen kód 00918. Souběžné vykázání kódu 00918 a 00921 u jednoho pacienta je proto vyloučeno.