LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Svolávám absolventy LF UK v Plzni u příležitosti 50 let od promoce v roce 1974.
Přijďte na společný slavnostní oběd 24. 5. 2024 do hotelu Slovan v Plzni, Smetanovy sady č. 1.

Prosím, potvrďte svoji účast na:

email: dagmar@kunstmuller.eu
tel.: 602 314 277

Těším se na vás!