LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

O dvě jarní stomatologická fóra, která se konala 17. 3. 2023 v Praze (PSF) a 24. 3. 2023 v Ostravě (OSF), byl rekordní zájem. Obě byla velmi brzy vyprodána – v Praze, kde Komora na této tradiční akci poprvé nabídla také přednášku významného zahraničního hosta, se sešlo na 270 účastníků, v Ostravě jich bylo na 230. Dobrý výběr odborných témat, informace k aktuálním otázkám provozu zubních praxí i komorového života s možností diskuze, to jsou pro PSF a OSF plusové body.

Na Pražské stomatologické fórum mnohé přivedla příležitost poslechnout si Paula Gerlózcyho, D.M.D., (Maďarsko), který patří ke špičkám estetické stomatologie. Dotazy z pléna byly zasvěcené, konkrétní – bylo znát, že někteří už dříve měli možnost se s hostem, který také léta působil v Los Angeles, setkat a znají jeho práce.
Praktickému tématu „Fokální infekce – Nový algoritmus péče“ byl na obou akcích věnován odpolední blok, kde lektoři představili závěry mezioborové pracovní skupiny, která se touto problematikou pod vedením ČSK dlouhodobě zabývá (www.fokusy.cz). V Praze a Ostravě se střídali jako přednášející doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Vladislav Barták, Ph.D., z 1. ortopedické kliniky 1. LF UK Praha.
Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, z brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie a MUDr. Miloš Barna ml. z 1. ortopedické kliniky 1. LF UK Praha.
Fokusům se také věnoval MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (první zleva na snímku vpravo). Společně s ním jsou na fotografii kolegové z FN Ostrava MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., který pro OSF připravil sdělení „Pacient vs. lékař“, a MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA.
Přípravu a organizaci obou velkých akcí, tedy celkem pro pětistovku zubních lékařů, zajistil tým pracovnic Vzdělávacího střediska ČSK. PSF se konalo v Kongresovém centru Praha (na fotografii), OSF v Clarion Congress Hotelu Ostrava.
Ostravské stomatologické fórum – zase větší než loni. Proč jsme vlastně jako Komora tolik let neměli kongres v druhé největší aglomeraci České republiky? Přitom zájem o informace je zde veliký!
OSF
O novinkách z ministerstev a pojišťoven informoval MUDr. Robert Houba, Ph.D. (PSF).
O novinkách z ministerstev a pojišťoven informovali doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., (PSF a OSF) a právník Mgr. Jiří Slavík (OSF).
Další odborné přednášky přednesli doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., na téma Komplikace v souvislosti s extrakcemi zubů (PSF), a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., na téma Medicínsky nevysvětlitelné obtíže ve stomatologii (OSF).
doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
Stomatologická fóra jsou vzhledem k počtu účastníků vítanou příležitostí také pro firmy. V Praze se jich na výstavě prezentovalo sedmnáct, v Ostravě čtrnáct.