LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V konkurenci desítek vzdělávacích akcí si komorová stomatologická fóra drží výsadní postavení. Zaměřují se především na praktická témata, která zubní lékaři potřebují pro běžný provoz svých ordinací. Legislativa se neustále mění, spousta novinek je v profesní politice, vyvíjejí se cenová jednání s pojišťovnami, jsou tu stále aktuální otázky generační výměny a prodeje či předávání praxí... Komora na těchto akcích navíc dává prostor pro širokou diskuzi, protože ta vždy přináší nové postřehy, pohledy na věc z různých úhlů a tříbí názory. V březnu se konalo Pražské stomatologické fórum (PSF) 15. 3. 2019 v Kongresovém centru Praha a vůbec první Ostravské stomatologické fórum (OSF) 22. 3. 2019 v Imperial Hotelu Ostrava.

Obě stomatologická fóra, v Praze a v Ostravě, byla plně vyprodaná a na některé zájemce se už ani nedostalo. Zejména premiéra akce v Ostravě, z níž je tato fotografie, vzbudila zájem, který předčil všechna očekávání.
Účastníky OSF přišla pozdravit Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava. Na obou stomatologických fórech k hlavním tématům vystoupili (zleva) prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., právník Mgr. Jiří Slavík, členka představenstva ČSK MUDr. Taťána Vrbková a ekonom Ing. Adam Slabý.
Minutovým kalkulacím a tomu, jak správně kalkulovat ceny, se na pražském fóru věnovala Ing. Martina Škrdlantová. Dotazy k ní směřovaly i v kuloárech.
Atraktivní je na těchto akcích prostor pro osobní kontakt s odborníky a možnost probrat s nimi konkrétní otázku.
Vesměs prakticky laděná témata byla doplněna i odbornou přednáškou. V Praze hovořil MUDr. Petr Barták o minimálně invazivní náhradě zubu.
V Ostravě se MUDr. Jan Štembírek zaměřil na problematiku ošetřování polymorbidních pacientů.
Hosty OSF samozřejmě byli představitelé oblastních komor severomoravského a slezského regionu. Mezi nimi také člen revizní komise ČSK a bývalý dlouholetý předseda OSK Ostrava MUDr. Petr Mlejnek.
Současný předseda OSK Ostrava MUDr. Radomír Otýpka akci na „domácí“ půdě velmi uvítal. Prostě vše přesně podle sloganu: ...aby informace přijely za vámi a vy jste nemuseli za nimi. Spokojenost rozhodně nezakrýval ani prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Stomatologická fóra, na nichž se scházejí stovky zubních lékařů, jsou pochopitelně i výbornou příležitostí pro prezentace firem. Fotografie je z Ostravy, kde to čilým obchodním i společenským ruchem po celý den žilo.
Stomatologická fóra, na nichž se scházejí stovky zubních lékařů, jsou pochopitelně i výbornou příležitostí pro prezentace firem. Fotografie je z Ostravy, kde to čilým obchodním i společenským ruchem po celý den žilo.

21. 4. 2019

LKS 04/2019

Print: LKS. 2019; 29(4): 78 – 79

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: