LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vídeňská stomatologická klinika má za to, že se stomatologie díky digitalizaci a robotizaci dostává do 4. fáze vývoje. Tak se jmenovala i dvoudenní akce, kam se sjeli přednášející i návštěvníci z osmadvaceti zemí 2. a 3. 6. 2023.

Neřešily se teorie nebo laboratorní experimenty, ale jak praktické postupy ve výuce, tak i v jednotlivých podoborech zubního lékařství. Digitalizace, AI a nejrůznější navigace jsou hlavně pomocí, zpřesněním a zrychlením. Jak říká název: neprobíhá evoluce, ale skok do čtvrté fáze vývoje oboru.

22. 7. 2023

LKS 07-08/2023

LKS. 2023; 33(7–8): S109

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: