LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Přípravy letošního ročníku Světového dne ústního zdraví jsou završeny. Kalendář akcí je naplněn termíny přednášek o ústním zdraví, nácviků správné ústní hygieny, besed, seminářů a miniworkshopů na mnoha místech v celé ČR – a opět v průběhu téměř celého března.

Plakáty a informační skládačky s ježatým zubním kartáčkem, který upozorňuje na nutnost pravidelně a včas měnit prostředky ústní hygieny, si převzali partneři, kteří je budou distribuovat do míst konání jednotlivých akcí a do vybraných zubních ordinací. Pokud spolupracujete s některou z firem organizačního týmu, dostanou se i k vám. Pokud ne, je možné si je stáhnout z webových stránek www.sduz.cz, které jsou celé věnovány Světovému dni ústního zdraví a obsahují množství textů a videí s informacemi o ústní hygieně určenými dětem i dospělým.

Podobně jako v loňském roce se na přípravě a organizaci letošního ročníku SDUZ podílí Ministerstvo zdravotnictví, ministr opět převzal nad projektem záštitu a přislíbil účast na tiskové konferenci, která se koná ve středu 18. 3. Jejím cílem je prostřednictvím médií informovat veřejnost o významu Světového dne ústního zdraví, který se slaví v mnoha zemích na celém světě, a o všech připravovaných akcích v České republice, které mohou v rámci letošního ročníku navštívit.

SDUZ