LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
TK SDUZ

Tisková konference ke Světovému dni ústního zdraví (SDUZ) se konala 16. 3. 2023 v Le Palais Art Hotel Prague za hojné účasti novinářů. Ti byli seznámeni s koncepcí letošního ročníku SDUZ i s vývojem orálního zdraví české populace a úrovní prevence v této oblasti v ČR.

Zájem médií o dané téma roste, o čemž svědčí 160 uveřejněných zpráv o projektu SDUZ od začátku letošního roku. Věříme, že to napomůže šíření povědomí o potřebě dentální prevence a v konečném důsledku i ke zlepšení orálního zdraví našich obyvatel.

Na tiskové konferenci (viz fotografie) vystoupili prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., Ing. Jan Liška, radní MČ Praha 14, a Ing. Michaela Matlasová, ředitelka Centra Černý Most. Městská část Praha 14 a Centrum Černý Most se podílely na organizaci akce pro veřejnost, která se v rámci SDUZ konala 20. 3. 2023 před vstupem do Centra Černý Most. Reportáž z akcí SDUZ po celé ČR zveřejňujeme na str. 62 – 67.