LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Tisková konference ke SDUZ.

Letošní oslavy Světového dne ústního zdraví byly oficiálně zahájeny 20. 3. 2019 v Národním domě na Vinohradech společnou tiskovou konferencí České stomatologické komory a Ministerstva zdravotnictví ČR. Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident ČSK, a Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví, který akci v letošním roce poskytl záštitu, společně zdůraznili význam prevence v péči o ústní dutinu a seznámili přítomné novináře s aktivitami ČSK a MZ ČR na její podporu. Jak se dalo očekávat, otázky zástupců médií, kteří se konference zúčastnili v hojném počtu, se nakonec stočily i na nedostatek zubních lékařů a financování zubní péče, ale přesto tisková konference splnila svůj hlavní účel. Veřejnost byla informována o významu a akcích letošního ročníku Světového dne ústního zdraví, množství mediálních výstupů je toho důkazem.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident ČSK, a Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA., ministr zdravotnictví.

21. 4. 2019

LKS 04/2019

Print: LKS. 2019; 29(4): 70

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: