LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

V roce 2020 jsme změnili formát jednání představenstva na jednodenní a začali jsme s tím hned od ledna. Cílem je značná úspora peněz za noclehy, večeře a v neposlední řadě odpadne i velké množství náhradního volna a přesčasů pro zaměstnance Kanceláře ČSK, kteří museli být jednou měsíčně minimálně půl soboty v práci. Peníze využijeme v tomto roce na čtyři setkání předsedů mimo sněmy ČSK, což je nejenom úkol od sněmu, ale je to i nutné v situaci, kdy dochází k velkému množství změn v Komoře – od revolučních změn řádů přes IT systém až po systém ASČ.

Velkou část jednání představenstva jsme věnovali také přípravě letošních Dnů české stomatologie, které proběhnou v komplexu O2 universum a jejichž součástí je mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2020. Je to dáno tím, že letos se firmy domluvily na menším rozsahu tradiční výstavy Pragodent (bohužel), a proto celá akce bude mít spíš kongresový než výstavní charakter a oproti loňskému roku bude i trochu skromnější. I tak bychom byli rádi, kdyby přilákala velký počet kolegů a odborné veřejnosti.

Představenstvo ČSK poprvé podle nových řádů schválilo rozpočty těch jednotlivých OSK, kde nebyli usnášeníschopní. Je to jedna z dalších velkých výhod nových pravidel, kdy odpadá poměrně komplikované schvalování celostátním sněmem. Ten probíhá jen dvakrát do roka a sněmovníci se nemohou do takové hloubky zabývat hospodařením jednotlivých oblastí jako profesionální vedení Komory a představenstvo. To jsou orgány, které přeci jen na to mají více času a zároveň jsou rozpočty schváleny už v lednu a na nic se nečeká. Doufáme, že jarní sněm ČSK přinese ještě spoustu dalších změn, které dále urychlí a usnadní náš život.

Samozřejmě jsme řešili nástup nového IT systému. Rozhodně nejsme nijak spokojeni s tím, že firma měla velké zpoždění u všech možných termínů. Zdaleka ne všechno 1. ledna fungovalo tak, jak je to ve smlouvě. Jasně se v tom odráží neduh všech výběrových řízení u veřejných organizací, jakou je i Komora, kdy přeci jenom cena rozhoduje až na prvním místě. Snad vše odezní do únorového jednání představenstva.

Projednali jsme nebývale velké množství žádostí týkajících se vzdělávání. Kromě toho jsme schválili seznam prestižních zahraničních vzdělávacích akcí, které budou uznávány po žádosti jako součást systému ČSK. Všichni se mohou vzdělávat bez obav u těch nejlepších na světě a dopředu vědí, zda jim ČSK uzná kredity.

O únorovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v LKS č. 3/2020. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 13. 3. 2020.