LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mimořádnému jednání představenstva ČSK, o němž informujeme na předešlé dvoustraně 184 – 185, předcházelo pravidelné zasedání 9. 10., z něhož zde také přinášíme zprávu.

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Říjnové představenstvo již bylo poznamenáno koronavirovou vlnou. Od politických souvislostí typu výměny ministra zdravotnictví a řady změn ve státní a zdravotní politice až přes opatření, která následně po vyhlášení nouzového stavu uvedla do praxe i ČSK. Tato opatření logicky naši činnost částečně limitují.

Největší část jednání byla věnována přípravě 74. jednání sněmu ČSK, jakkoli jsme v době jednání představenstva nevěděli, jak velký a jak dlouhý bude moci být sněm v nejasné budoucnosti epidemiologických opatření. Každopádně byl sestaven program. Byla připravena řada dokumentů, například podmínky pro vydání osvědčení pro výkon funkce zákonného zástupce primáře a vedoucího lékaře. Velká diskuze proběhla na představenstvu o konkrétní podobě prokazování celoživotního vzdělávání zubních lékařů. Snažíme se najít pro stomatology verzi, která bude přijatelná, život nekomplikující a zároveň bude naplňovat nejenom zákon, ale všeobecně pochopitelnou dikci našeho stavu – zubní lékař by se měl celoživotně vzdělávat. Musíme najít přijatelný systém i pro kolegy, kteří nechtějí dosáhnout některého z osvědčení, chtějí studovat maximálně nezávisle, ale i oni potřebují, zejména v případě problému, prokázat svoji aktuální odbornost.

Byl prodiskutován rozpočet Komory ke konci září, který se jeví příznivě, mimo jiné i s ohledem na velké množství zrušených výdajových položek. V tuto chvíli je finanční situace Komory stabilní. Byl odhlasován návrh rozpočtu na rok 2021, který by měl být vyrovnaný a nevyžaduje navýšení členských příspěvků, jakkoli počítá se zvládnutím rostoucí inflace, která je v tuto chvíli zhruba tříprocentní. Komora chtěla ekonomicky zhodnotit volné prostředky, které máme pro případ krize a které se nám v posledních letech dařilo chránit před inflací. Jednali jsme s komerčními bankami o tom, zda jsou schopny nám poskytnout finanční produkt, který by byl pro ČSK bezpečný a zároveň umožnil alespoň nějaké úročení. Bohužel, bezpečné produkty nyní nejsou k dispozici a do riskantních operací se pouštět nebudeme. Každopádně se budeme snažit dopady nejen krize, ale i inflace řešit a hledat bezpečné zhodnocení naší rezervy.

Na představenstvu se pochopitelně jednalo o Pražských dentálních dnech. Už se vše schylovalo k tomu, co se pak následně stalo, tedy jednodenní online setkání, které bylo v době konání představenstva jednou ze dvou variant. Připravili jsme se i na to, že Světový den ústního zdraví nebudeme letos slavit ani v náhradním podzimním termínu, ale tyto oslavy přeneseme až na březen 2021, kdy doufejme už bude vše možné provést v tradičním rozsahu. Doba je bouřlivá, ale snažíme se reagovat bez prodlení.

 

O listopadovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 12/2020. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 11. 12. 2020.