LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Proběhlo první jednání dohodovacího řízení o cenách zdravotní péče na rok s tím, že není jasný objem prostředků pro rok 2023 na účtech zdravotních pojišťoven. Bylo vyžádáno další jednání Analytické komise spolu s Ministerstvem financí, abychom zpřesnili odhad v podmínkách dvouciferné inflace. To se ukázalo jako správný tah. Prostředky narůstají – nechceme je mít v roce 2023 v rezervách pojišťoven, ale k dispozici pro ordinace. Je zjevný reálný propad prostředků, jakkoli nominálně medicína „jakoby“ poroste.

Je nepochybné, že peněz nebude dostatek, a přišel čas na návrh zásadnější „Reformy stomatologie“. Lékaři primární péče se pravidelně potkávají, aby se krize opět neřešila na úkor lékařů první linie – koordinujeme postupy a sdělujeme si informace.

Viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., školil revizní lékaře v rámci IPVZ, což napomůže zmenšení všemožných konfliktů a různých interpretací Vyhlášky.

Kurzy pro odborné zástupce, které pořádá Komora, ukazují, že se musíme, zejména u mladých kolegů, více zaměřit na výuku právního minima, které si neodnesou z pregraduální výuky.

Je připraven program Pražských dentálních dní 2022, jak si můžete přečíst v programové brožuře PDD, která je rozesílána s tímto číslem LKS, a pomalu už chystáme akce na konec roku.

V Drážďanech proběhla jednání s LZKS  – Saskou zemskou komorou (na fotografiích níže), hlavním tématem bylo poučení o penzijním systému zubních lékařů, který je inspirativní a můžeme jej diskutovat s Vládou při připravované penzijní reformě.

Představenstvo chystá zařízení do Apolenky pro profesionálnější online konference, abychom mohli častěji a jednodušeji komunikovat napříč republikou. Je to potřebné i pro jednání s obcemi. Vyjel jsem třeba do Karviné, diskutovat s tamním vedením o zajištění stomatologické péče. Je to potřebné, opakujme to, ale častěji i online konferencemi, ať se ušetří čas a peníze. A takových setkání pak může být více.

Připravené je 78. jednání sněmu ČSK s několika legislativními návrhy, které poprvé dopředu prošly online jednáním předsedů tak, aby mohly být včas diskutovány na OSK s mandátem pro sněmovníky.

Představenstvo schválilo nový a lepší přístup pro členy ČSK k zahraničním odborným časopisům prostřednictvím databáze EBSCO.

O květnovém jednání představenstva ČSK a 78. jednání sněmu ČSK ve Špindlerově Mlýně budeme informovat v následujícím LKS č. 6/2022. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 17. – 19. 6. 2022 jako výjezdní.

Bez ohledu na Velikonoce se 14. 4. 2022 potkali zástupci stomatologických komor ze Saska a Česka. Společně jednali hlavně o systému penzijního zajištění německých zubních lékařů, který je velkou inspirací pro českou penzijní reformu. Sami si peníze asi ohlídáme lépe, než by to učinil stát.
Prezident saské komory Dr. Thomas Breyer dodatečně převzal z rukou prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., ocenění, které mu udělila ČSK loni v září u příležitosti 30. výročí ČSK za rozvoj vztahů mezi oběma komorami.

14. 5. 2022

LKS 05/2022

Print: LKS. 2022; 32(5): 84

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: