LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Při nedávných volbách se hodně mluvilo o nedostupnosti stomatologie, ale je to právě Komora, která se snaží v posledních měsících nabízet konkrétní kroky k řešení problémů se zajištěním zubní péče v konkrétních regionech. Pokud se některé oblasti vylidňují, zajištění péče bude vyžadovat nestandardní kroky ve smyslu finanční motivace, nejspíše od krajů.

Česká stomatologická komora už začátkem října svolala do Apolenky velké setkání všech zdravotních pojišťoven (viz fotografie na této stránce) a zkoušíme společně nastavit nejenom finanční fungování systému, ale i to, co je potřeba změnit v rámcových smlouvách a v zákonech, aby se systém stabilizoval. Velké přesuny obyvatelstva, a tedy i stomatologů, vidíme v celé Evropě. Existuje řada modelů, co s tím, a my se musíme pro nějaký rozhodnout a krok za krokem postupovat. U nás jsou problémy spíše menší než v jiných zemích, ale je potřeba vše řešit – a to musí na pravidelných setkáních zejména zdravotní pojišťovny a stomatologové, ideálně následně za účasti krajů a ministerstva. Jednání s pojišťovnami i na MZ budou pokračovat.

Představenstvo ČSK připravilo program a materiály pro jednání sněmu ČSK v Brně (5. – 6. 11.). Mělo by být schváleno několik úprav ve vzdělávání, abychom vyšli vstříc matkám s dětmi. Připravena je možnost eventuálního rozdělování OSK, pokud by to někde bylo potřeba. Dotahujeme akreditaci vzdělávání zdravotních sester v rentgenologii, aby mohly samostatně snímkovat ve stomatologické praxi. Pokračují jednání o zavedení programu Diplomovaný asistent zubního lékaře. V souvislosti s navyšováním nákladů je nutné, bohužel, i navýšit ceny některých kurzů. Klíčovým materiálem je rozpočet ČSK, který je i v této složité době plánovaný jako vyrovnaný bez navyšování ročních členských příspěvků. To nám umožňuje poměrně rozsáhlá agenda kurzů a kongresů, které pořádáme vlastními silami a finančně ve prospěch ČSK.

O listopadovém jednání představenstva ČSK a o 79. jednání sněmu ČSK v Brně budeme informovat v následujícím LKS č. 12/2022. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 9. 12.