LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Plánované březnové jednání profesních komor s premiérem Petrem Fialou se neuskutečnilo pro jeho zaneprázdněnost v PS PČR, a tak byl alespoň čas se společně lépe připravit na nový dubnový termín. Profesním komorám vadí zejména návrhy na vyšší zdanění OSVČ formou navýšení sociálního pojištění. Je to „tlačení“ OSVČ do pozice zaměstnanců. Stát je v závažných ekonomických problémech, ale snížení počtu podnikatelů problémy jen prohloubí, zejména pokud se zvětší nezaměstnanost.

V PČR jsme jménem ČSK jednali o podobě několika zákonů včetně zavedení „uznávací profesní komory“, jak to známe nejenom z Německa a Rakouska, ale i od Advokátní komory v ČR.

Zubohrad se intenzivně připravuje na jednání v dohodovacím řízení (DŘ) o cenách stomatologické péče na rok 2024. Rezervy zdravotních pojišťoven se, jak jsme očekávali, nevyčerpaly a jen je každý rok velká snaha nechat si v DŘ velký rezervní „polštář“, který pak politici rozdělí podle svých zájmů. Výsledkem je kolabující péče tu či onde.

Česká stomatologická komora má data od zdravotních pojišťoven. Konečně víme, jak je to s proregistrovaností po obcích, kolik pacientů vlastně nemá zájem o systematickou péči s prohlídkami. Z médií známe „velká dramata“ o tom, že v obci A se navýšil počet stomatologů a poklesl ve vedlejší obci B. Je to dáno tím, že si zdravotní pojišťovny samy zničily síť tím, že netrvaly na předávání pacientů. Místo ordinace v obci A, kde bylo 1500 pacientů, uzavřou smlouvu v obci B s tím, že pojišťovnám nevadí, když po třech stech vybraných pacientech řekne stomatolog: „Už mi to stačí.“ S tímto přístupem nejde zdravotnictví v ČR provozovat. Neustále budou chybět lékaři pro pacienty méně bohaté a sympatické, stejně jako pro ty nepořádné a obecně méně sympatické. Musí přijít „někdo“, kdo ošetří pacienty „nelukrativní.“ „Někdo“ jsou např. v Nizozemí nelékaři, nebo prostě „někdo“ bude znamenat „nikdy.“

Nová komise zřízená Ministerstvem zdravotnictví a potažmo ILF pracuje na nové podobě, doufejme vylepšené, aprobačního řízení.

Co se týká komorového vzdělávání, finalizujeme program PDD 2023, vyprodala se stomatologická fóra v Praze a Ostravě. Brzy představíme nový vzdělávací program věnovaný „snímačkám.“ Vylepšením elektronického přístupu do databáze společnosti EBSCO se zvýšilo využívání zahraničních vědeckých časopisů, a proto ČSK pro své členy opět prodloužila úhradu licencí.

O dubnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 5/2023. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 12. 5. 2023.