LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z květnového jednání:

V uplynulém měsíci ČSK připravila materiál „Jak najít zubního lékaře“, který byl následně prezentován na tiskové konferenci a je dostupný jak na našich webových stránkách, tak byl rozeslán e-mailem, a v tomto vydání LKS je zveřejněn na str. 108 – 111. Měl by přispět k tomu, aby si všichni hráči, kteří zajišťují péči, tj. zejména zdravotní pojišťovny a kraje, uvědomili své povinnosti a začali je plnit.

V Poslanecké sněmovně ČR opět proběhl za naší velmi aktivní účasti kulatý stůl k problematice léků, která je ve své další fázi spíše záležitostí českou než mezinárodního nedostatku. Hlavním důvodem je v minulosti příznivě nízká cena na českém trhu, která ale často vede k tomu, že farmaceutické firmy dodávají léky do ČR jako poslední. Bude nutné se zamyslet nad legislativou, abychom udrželi příznivé ceny a zároveň měli léků dostatek. Problém částečně pomůže řešit Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL, kteří slíbili a plní, že naší Komoře posílají každý týden přehled nedostatkových antibiotik a strategii antibiotik, abychom mohli společně předepisovat, co je, a hlavně abychom nečerpali zásoby tam, kde léky docházejí a nerozšířili tak krizové scénáře ještě na další diagnózy, třeba ve všeobecné medicíně.

Prezidentu ČSK Romanu Šmuclerovi byla udělena Prague Ambassador Award (viz str. 98). Tu je třeba vnímat jako ocenění kongresových aktivit ČSK, které jsou v posledních letech veliké. Dokonce jsme si troufli na kandidaturu na pořádání světového stomatologického kongresu, za což cíleně byla tato cena udělena.

Fantastický kongres měli v Praze pedostomatologové. Stanovili či aktualizovali guideliny a jejich závěry vejdou nejen do historie české, ale i evropské stomatologie.

Po jednání se společností ABF jsou jasné všechny detaily Pražských dentálních dnů a Pragodentu 2023 i to, jaký budeme mít koncert. Všichni se nesmírně těšíme, že se sejdeme v počtu nejenom dvou tisíc na kongresu, ale i mnoha a mnoha dalších tisíců na výstavě.

Na jednáních se zdravotními pojišťovnami se daří dosahovat dalšího pokroku. Pojišťovny slíbily, že by i nesmluvní lékaři měli být v budoucnu elektronicky připojeni, dostat IČZ a IČP, a tak by mohli snadno vyúčtovávat akutní péči. A možná, někdy v budoucnu, se můžeme dostat na to, že by třeba některé výkony byly částečně hrazeny jako v Rakousku i nesmluvním lékařům. Měli bychom přehled o tom, kolik občanů ČR skutečně chodí systematicky či jen akutně k zubnímu lékaři.

Představenstvo na svém zasedání především řešilo návrhy, které vzápětí projednával a schválil sněm ČSK. Nejvýznamnější je změna volebního řádu, kdy bude možné volit s pomocí urny na déletrvajících zasedáních. To vítají zejména velké oblastní komory, pro něž je velmi obtížné se sejít a často vůbec najít místnost, kam by se všichni členové vešli. Tak budou mít větší šanci na to, že budou usnášeníschopní a úspěšně odvolí do OSK při volbách v roce 2025.

Představenstvo nechce v roce 2024 deficitní rozpočet, a proto navrhlo zvýšit členské příspěvky, což při 15% inflaci není překvapení. Ale po diskuzi na rozpočtovém výboru sněmu nebyl tento návrh ani předložen. Možná na podzim. Uvidíme podle aktuálního stavu čerpání rozpočtu.

O červnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 7 – 8/2023. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 8. 9. 2023.