LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z červnového jednání:

Jednání představenstva ČSK bylo tentokrát výjezdní společně s členy revizní komise a čestné rady ČSK a také prezídia Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL). Uskutečnilo se ve Velkých Karlovicích.

Setkání s kolegy ze Slovenska má v poslední době nový náboj. Situace v obou zemích se už natolik odlišuje, že ani tolik nemáme „společné problémy“, ale spíše se inspirujeme zcela odlišnými koncepty. Jako nesmysl se ukázala „dobrovolná komora“ na Slovensku. Ta totiž má na stomatologii nadále zásadní vliv, ovšem kolegové, kteří nejsou členy, sice ušetří za poplatky, ale neprosadí si už vůbec nic. Nebýt v komoře neznamená nemít povinnosti. Jasně, kolegové zejména s disciplinárními problémy se jakoby „ztratili“, ale vzápětí si je spravedlnost našla. Tolik diskutovanou „dobrovolnou komoru“ máme v ČR u advokátů. Je zajímavé, jak si toho všichni ti diskutující politici ani nevšimli.

Kolegové na Slovensku asi před pár lety udělali „velkou trefu“ se „sociální zubní výplní“, což je koncept, který zřejmě stojí za okopírování před ukončením používání amalgámu někdy kolem roku 2030. Včetně možnosti doplatku. Celkově v ČR dostáváme více peněz na pacienta a nesrovnatelná je zejména protetika, která ale i tak zůstává jen zlomkem úhrad v Rakousku (jakkoli za jiné výkony už máme třeba i více než v zemi u Dunaje). Řadu kolegů by asi šokovalo 2600 pacientů přidělených podle adresy každému smluvnímu lékaři na Slovensku. Zatímco v ČR je často „naplněná kapacita“ po 300 pacientech a diskutujeme o hranici 1500 pacientů, Slováci zvládnou bezmála dvojnásobek. Ne, že by to byl ideál, jen si dejme věci do souvislostí – a slovenští poradci české vlády prostě tohle vědí. Z kdysi formálních diskuzí se Slováky (měli jsme vše skoro stejné) je nyní mnohahodinová výměna naprosto překvapivých informací a inspirativních nápadů.

Zasedalo i samotné představenstvo ČSK. Ladili jsme detaily na jednání s pojišťovnami v dohodovacím řízení na rok 2024. Už jsme tušili, že se asi domluvíme s VZP, ale nikoli s ostatními pojišťovnami. Ministerstvo zdravotnictví s tím nějak naloží, ale velmi pravděpodobně, dle jednání s ministrem zdravotnictví, bude výsledky akceptovat a překlopí je do úhradové vyhlášky. Vzhledem k ekonomické situaci českého státu jsme asi dosáhli maxima a došlo i k řadě úprav textů a zásadních změn, např. rozvolnění pravidel sedace, bonifikace za ošetřování dětí. Zdá se, že jsme se zase posunuli k příjemnější práci pro kolegy se smlouvou se ZP. Po roce bouřlivých diskuzí ve veřejném prostoru o budoucnosti oboru přišla konkrétní vylepšení pro lékaře i pacienty.

Směřujeme k novému Partnerství ČSK, abychom měli více prostředků na primární prevenci. Novou podobu dostanou stránky Republika bez kazu, kde se daří rozvíjet další a další projekty, jakkoli máme minimální rozpočet. Pracujeme na rekodifikaci dentálního týmu a připravili jsme se na další kolo jednání na MZ.

Primární péče (praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, specialisté, gynekologové) se spojila na společném portálu. Společně komunikuje a chce nejenom větší díl ze společných prostředků, ale i více kompetencí a větší množství medicíny blízko pacientovi. Tj. vytvořit moderní systém, kdy primární péče poskytne více pacientovi v jeho blízkém dosahu, a pak budou specializovaná centra, která už v naší malé zemi mohou být kdekoli (nemluvím o sociálně-doléčovacích lůžkách, ta musí mít hustou síť). Vymizí částečně řada služeb tak nějak „dál od pacientů“, ale nikoli s odborností velkých center.

O prázdninách musíme připravit řadu dokumentů na zářijové zasedání představenstva, abychom dotáhli legislativní změny, než zase nastanou parlamentní volby.

O činnosti ČSK v období červenec a srpen budeme informovat v následujícím LKS č. 9/2023. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 8. 9. 2023.