LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z říjnového jednání:

V říjnu nás vyčerpával boj s bizarním senátním návrhem pokoušejícím se obejít zákon č. 95 ve smyslu aprobací. Není překvapením, že ho vymysleli tři senátoři, kteří provozují stomatologické praxe (dvě krajské, jednu soukromou) s tím, že sice investovali velké peníze, ale chybí jim „drobnost“ – zubní lékař. Už vědí, že by jim nepomohl ani aprobovaný zahraniční lékař, neboť by ho museli dobře zaplatit a stabilizovat. Většina aprobovaných kolegů chce ale pracovat „na sebe“. Zákonodárci se snaží využít institut „hostování“ vymyšlený řekněme pro amerického profesora, který se souhlasem ministerstva provede několik ukázkových operací, aniž by se registroval v EU. Senátoři přišli s nápadem, že pokud bude pracovat tzv. pod kontrolou zubního lékaře, může u nás pracovat lékař (pouze ověření diplomu, zda obsahuje požadované položky) bez jazykové zkoušky a nekvalifikovaný po dobu tří let, kdy se snad ukáže, že něco umí, nebo neumí. Samozřejmě, kontrola nějakým českým lékařem tak, jak by měla být, tedy přímé odborné vedení, je zcela iluzorní, neboť kdyby tam nějaký lékař byl, měl by plné ruce práce s pacienty. A jistě ve venkovských oblastech by byl luxus, aby takový lékař dohlížel na někoho, kdo chce získat kvalifikaci a pak si třeba založí zubní praxi úplně někde jinde. Je to jakýsi pokus o otroctví na účet českých pacientů, na účet zubních lékařů českých i zahraničních, kteří si udělali příslušné zkoušky. Snažíme se tomu zabránit, mimo jiné i proto, že tyto změny by měly být jenom u zubních lékařů, ale ne třeba u dětských praktických lékařů, kterých je mnohem větší nedostatek než zubních lékařů, leč nikdo v tomto oboru přímo ze senátorů nepodniká anebo neřídí zdravotnické zařízení. V nemocnici je většinou lůžková pediatrie, a ne vždy je zcela využita. Tak řeší změnou zákona jen to, co je momentálně pálí.

Klíčové bylo pokračování v práci na Příloze č. 1 zákona č. 48/1997 Sb. Upřesnili jsme některé detaily, které se týkají našich návrhů úhrad do budoucna. Co bude hrazeno pojišťovnami a co ne, včetně varianty s doplatky, kdyby Vláda ČR naplnila své programové prohlášení. Jsme rádi, že Česká ortodontická společnost přišla s tím, že tzv. alignery by mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění, tak jako jiná ošetření. Příslušný návrh posíláme cestou předsedů oblastních stomatologických komor a sněmu ČSK členům k diskuzi. Budeme se snažit návrh prosadit, což by nás posunulo o velký krok dopředu.

O světovém stomatologickém kongresu FDI informujeme na str. S158 – S159, s jeho průběhem a závěry jsme seznámili představenstvo ČSK.

Představenstvo se rozhodlo implementovat umělou inteligenci AI na web ČSK, který je nesmírně složitý. Máme asi 16 000 PDF souborů, v nichž je pro klasické vyhledávače velmi těžké něco najít. Zdá se, že umělá inteligence by mohla tuto věc členům usnadnit.

Komora chystá úložiště materiálů pro jednání sněmu ČSK, setkání předsedů OSK a poradních orgánů ČSK, které by mělo dále zjednodušit a zrychlit práci všech orgánů ČSK.

O listopadovém jednání představenstva ČSK a 81. jednání sněmu ČSK v Brně budeme informovat v následujícím LKS č. 12/2023. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 15. 12. 2023.