LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z lednového zasedání:

Rada poskytovatelů se na návrh Ministra zdravotnictví a premiéra zabývá možnými změnami v dohodovacím řízení, které má vypracovat MUDr. Pavel Hroboň, kdysi náměstek Ministra zdravotnictví ČR. Cílem má být několikaletý výhled a snad zjednodušení parametrů a větší tlak na dohody v jednotlivých segmentech. Zubohrad se domnívá, že každoroční dohodovací řízení má svůj smysl, neboť se parametry rok od roku mění a na rozdíl od jiných segmentů přicházíme neustále s inovacemi. Ale zcela určitě jsme zvědavi, jaké návrhy vyjdou z dílny vládní koalice.

Projednali jsme na Ministerstvu zdravotnictví naše připomínky k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Jednání bylo velmi věcné a přátelské, ale drtivá většina našich připomínek nebude z politických důvodů akceptována. Budeme se tedy snažit jednat v Parlamentu.

Máme odsouhlaseno většinou pojišťoven navýšení úhrad stomatologických výrobků, ale blokuje to maximální cena nenavýšená Ministerstvem zdravotnictví. Snažíme se tlačit na rychlou změnu stanoviska s pomocí zdravotních pojišťoven. Přímo jsme se obrátili dopisem na ministra zdravotnictví. Snažíme se situaci odblokovat, aby se nakonec nestalo, že budou stomatologické výrobky hrazeny jako v minulém roce, a tedy pro ekonomicky slabé pacienty ještě méně dostupné.

Finalizují se jednání s Asociací dentálních hygienistek ČR ohledně kompetencí jednotlivých členů dentálního týmu.

Nejzajímavějším bodem jednání představenstva byla diskuze o kompetencích zubních lékařů, kterou jsme zahájili, ale bude na roky. Starší generace zubních lékařů, mezi kterou se počítám, se honosí odborností stomatologa a titulem MUDr., s čímž souvisely i mnohem větší kompetence, které jsme reálně měli nejenom po studiu na škole, ale i po tzv. první atestaci, během které jsme strávili „kolečko“ třeba na anesteziologicko-resuscitačních nebo chirurgických či interních odděleních. Byli jsme třeba schopni poskytovat první pomoc na úrovni kolegů všeobecných lékařů. Také jsme byli schopni nabízet pacientům širší spektrum výkonů, což je dnes třeba zajímavé v souvislosti s odběrem krve na výrobu derivátů plazmy nebo třeba s estetickou medicínou. Na druhé straně současný stav, kdy byly velmi omezeny naše kompetence a i třeba odpovědnost v souvislosti s titulem MDDr. a novým konceptem studia, přináší větší právní bezpečí zubním lékařům – v případě akutních stavů prostě voláme plně erudovaného lékaře. Je třeba se pustit hlouběji do diskuze. Zcela evidentně máme dva tábory a je to citelné i v představenstvu. Jedni jsou spokojeni s omezeními, která má zubní lékař, a jiní by uvítali i s rozvojem medicíny mnohem širší kompetence. Pozitivní návrhy vycházejí od univerzit, které zvažují společný kmen v prvních letech studia, což by umožnilo i výměnu studentů medicíny mezi všeobecným a stomatologickým (zubolékařským) směrem. Umožnilo by to lidem, kteří řekněme provedli nevhodnou volbu, studovat to, co by je zajímalo více. My, jako Česká stomatologická komora, zvažujeme otevření kurzů, které by umožnily lékařům si rozšířit svoje kompetence, ať už může jít o populární estetickou medicínu nebo třeba o odběry krve pro výrobu některých derivátů buněčných pro stomatochirurgické výkony. Abychom neměli fakticky menší kompetence v této oblasti než zdravotní sestry. Takových oblastí může být řada a je potřeba začít mapovat situaci a postupně přicházet s nabídkami pro kolegyně a kolegy.

Komora chce více spolupracovat se studenty stomatologie a prostřednictvím jejich zastoupení pracovat na výchově potenciálně nových funkcionářů, chce je více zapojit do mezinárodního hnutí a zároveň více komunikovat se zubními lékaři ještě v době pregraduálního studia, aby byli lépe připraveni na profesi i na život v ČSK. Zahájena byla i rozpočtová diskuze v ČSK, jejímž výsledkem by měl být návrh rozpočtu na rok 2025. Postupně jednáme v představenstvu tak, abychom mohli na květnovém sněmu ČSK naši vizi představit sněmovníkům.

O únorovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 3/2024. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 15. 3. 2024.