LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace z předchozích jednání určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace z únorového zasedání:

Únor byl opravdu náročný. Pokračovalo jednání s Ministerstvem zdravotnictví o podobě zákona č. 48/1997 Sb., který upravuje zdravotní pojištění. My jsme se zaměřili zejména na náhradu zubního amalgámu, nedávno zakázaného Evropským parlamentem k roku 2025. Ministerstvo zdravotnictví prosazuje variantu jen částečně hrazené výplně u dospělých, která by byla zhruba ve výši 40 % úhrady za dětský fotokompozit s tím, že je možné si dovybrat. Proti tomu nejsme, ovšem nechceme, aby došlo k zastropování cen doplatků, maximálně bychom souhlasili s katalogem doporučených cen, jak je to v obdobném systému v Rakousku. ČSK samozřejmě nabízela i variantu plně hrazenou, aby byl zajištěn sociální smír, ale také abychom část pacientů neošetřovali pouze extrakční technikou tam, kde by pomohla lépe výplň. Nemluvě o tom, že chudší pacienti příliš neobjednávají nadstandartní protetiku.

S částečně hrazenou výplní přechází do částečně hrazeného režimu i endodoncie a debata je i o dalších výkonech. Obecně to znamená menší podíl zdravotních pojišťoven na financování stomatologické péče. Na straně jedné to, že nebude povinnost zhotovovat „sociální typ výplně“, možná povede k většímu počtu kolegů, kteří budou mít zájem o smlouvu se zdravotní pojišťovnou, na druhé straně se dostaví vztek statisíců pacientů, kteří plně hrazené péči dávají přednost. Tento vztek se nesmí obrátit proti stomatologům. Výsledkem by byla další eskalace útoků vůči nám následovaná nebezpečnou legislativou. Když to politici chtějí, ať se k omezení úhrad ve stomatologii hrdě hlásí. ČSK připravila alternativní plány, není tedy důvod spílat zubním lékařům. Uvidíme, jestli a v jaké variantě toto projde Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Ostře jsme se ohradili proti snaze prosadit senátní návrh, který by umožnil, aby snad zubní lékaři z třetích zemí, tedy nejenom z Ukrajiny, ale také třeba z Afriky, Asie, bez znalosti jazyka, mohli pracovat na malých, neakreditovaných pracovištích, kde s vysokou pravděpodobností budou léčit s nejasnou znalostí medicíny, nulovou schopností jazyka a nulovou znalostí pravidel zdravotních pojišťoven. To situaci na periferii, pokud by se dodržovaly zákony, jenom zhorší, neboť dotyčný místní lékař by měl na tyto osoby dohlížet, překládat jim. Celé to nedává žádný medicínský smysl. Jde jen o to, že někteří politici draze vybudovali stomatologické praxe v rámci svého osobního marketingu a teď tam potřebují někoho v bílém plášti. Kohokoli. Nemluvě o tom, že to diskriminuje stomatology. U jiných odborností se nic takového neplánuje.

Během února proběhla jednání se studenty zubního lékařství (Sdružení studentů stomatologie ČR), s nimiž se snažíme rozvinout větší spolupráci. A to nejenom v rámci kongresů, ale třeba i vysíláním studentů – funkcionářů do zahraničí či na sněmy ČSK, aby získali zkušenosti a kontakty do budoucna. Snažíme se spolu s FDI podpořit Young Dentists Forum, aby jeden z našich přednášejících vycestoval zadarmo na Světový stomatologický kongres a mohl začít mezinárodní kariéru.

Probíhala jednání o Pražských dentálních dnech. Máme bohaté mediální výstupy související s reformou stomatologie, zákazem amalgámu a prací lékařů z třetích zemí. Sněm ČSK zavázal představenstvo ČSK, aby připravilo návrhy možného hlasování na oblastních stomatologických komorách. Vypracovali jsme návrh, který představenstvo ČSK přijalo a bude zaslán ke zvážení sněmu ČSK. Pracujeme dále na rozpočtové strategii, snažíme se nově zajistit i větší podporu studentům zubního lékařství. Dále pracujeme na kompetencích zubních lékařů a možnosti jejich rozšíření. Diskutujeme o možném vstupním vzdělávání nových členů ČSK, aby se rychleji zorientovali v právní a ekonomické stránce našeho oboru. Ve smyslu diskuze, která už proběhla na podzimním jednání sněmu ČSK, byla představenstvem ČSK odsouhlasena valorizace mezd zaměstnanců ČSK částečně kompenzující inflaci.

O březnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 4/2024. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 19. 4. 2024.