LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 9. – 10. 4. 2021 se ve švýcarském Bernu konalo dvoudenní sympozium s názvem „3rd International Gerodontology Symposium“, pořádané pod záštitou European College of Gerodontology a nově i s účastí Japanese Society of Gerodontology. Kvůli pandemii koronavirové infekce se sympozium konalo v online formě. Organizátorská komise v čele s prof. M. Schimmelem a prof. F. Müllerovou přesto přivítala více než dvacet přednášejících z Evropy a Japonska.

První den sympozia byl věnován zejména principům a možnostem ošetřování a celkovému pohledu na geriatrického pacienta a jeho zdraví. O svoje zkušenosti s „pojízdnou“ ordinací se podělila L. Colletová (Švýcarsko), která již třetím rokem navštěvuje pacienty v domovech seniorů a všechny potřebné pomůcky vozí v kufru svého auta. Ve Švýcarsku není tato lékařka jediná, existují tam i jiné mobilní zubní kliniky, které nabízejí stomatologickou péči obyvatelům domovů důchodců a ústavů pro dlouhodobě nemocné.

N. Giraudeau (Francie) v přednášce „Can telemedicine contribute to oral care for dependent patiens?“ představil program e-DENT, který funguje již od r. 2014. V tomto projektu vyškolený personál pomocí intraorální fluorescenční kamery snímal stav dutiny ústní u pacientů v pečovatelských zařízeních. Výsledky takového vyšetření potom byly předány zubním lékařům. Uvedený postup má předejít zbytečnému přesouvání pacientů do lékařských zařízení, šetřit čas lékaře i pacienta a poskytnout informace k identifikování urgentních stavů.

Program druhého dne byl zaměřen více na praktickou část ošetření a na pohled pacienta. Ch. Stilwellová (UK) se svou přednáškou „Age adequate full- and partial denture design: appearance matters“ předvedla, že snímatelné zubní protézy nejsou minulostí, nýbrž mohou být vhodným řešením i u geriatrických pacientů, kteří mají vysoké nároky na estetiku, například imitací prázdných interdentálních prostorů nebo individualizací růžové estetiky. Takové úpravy však zvyšují nároky na údržbu, jež nemusí být všemi pacienty akceptovány. Dle jejího zjištění se pacienti více zaměřují na vzhled a postavení zubů, individualizaci růžové estetiky spíše ocení lékař. Na vzhledu zubních protéz vždy záleží, dobrý estetický výsledek může napomoci k akceptaci náhrady geriatrickým pacientem.

Kromě zvyšujícího se počtu starších lidí v populaci se zvyšuje počet pacientů, kteří i ve vysokém věku mají zachovaný vlastní chrup, a proto v současnosti vídáme u seniorů i více zubních kazů. S. Paris (SRN) prezentoval aktuální doporučení společností ORCA (The European Organisation for Caries Research) a EFCD (The European Federation of Conservative Dentistry). Kladl při tom důraz na prevenci – snížení příjmu cukrů, používání fluoridované zubní pasty, mezizubních kartáčků, popřípadě elektrických kartáčků. U pacientů závislých na pomoci druhých je nezbytná dopomoc ošetřovatelů nebo členů rodiny. Neaktivní kariézní léze se doporučuje pouze sledovat, u aktivních kariézních lézí v závislosti na jejich závažnosti se doporučují buď neinvazivní opatření, jako je pravidelné čištění kariézních zubů kartáčkem s pastou s fluoridy, též použití fluoridového laku či diaminfluoridu stříbrného, nebo – je-li to možné – výplňová terapie. Připomněl, že dobrá ústní hygiena přispívá k prevenci vzniku aspirační pneumonie nebo diabetu.

S. Janner (Švýcarsko) přednášel o miniimplantátech (implantáty s průměrem do 3 mm) a jejich použití v atrofovaném dásňovém výběžku. Pozitiva jejich použití spatřuje zvláště v kombinaci s hybridními protézami, v rozšíření indikačního spektra dentálních implantátů, menší finanční zátěži pacienta a kratší době léčby. Zároveň ale dodává, že tyto implantáty mají své limitace, jako je jejich riziko opotřebení a jednodílný design.

V rámci sympozia se konala soutěž Research Award, kterou vyhrála A. Stillhartová (Švýcarsko) s pilotní studií „Thermographic imagies for screening oral health problems in older adults.“ Mezi extraorální teplotou a patologickými stavy v dutině ústní existuje dle této studie korelace, tudíž u starších pacientů, kteří se nechtějí nechat vyšetřit obvyklým způsobem, může být využití termokamery jednoduchou, neinvazivní a také levnou metodou pro screening patologických stavů v dutině ústní.

Ačkoliv online prostředí nedokázalo nahradit osobní kontakt a atmosféru, na kvalitu přednášek to nemělo vliv. Po technické stránce fungovalo vše bez sebemenších problémů. K dispozici bylo simultánní překládání do angličtiny, němčiny, francouzštiny a japonštiny, stejně jako možnost pozdějšího zhlédnutí přednášek.

Gerodontologie je náročnou a možná pro mnohé z nás dosud nepříliš atraktivní oblastí zubního lékařství. Kongres však ukázal, že se jedná o důležitou stomatologickou subdisciplínu, a připomněl, že se stárnutím populace bude péče o starší pacienty tvořit stále větší část naší každodenní praxe. Je nezbytně nutné, abychom na to byli připraveni a mohli i těmto pacientům poskytovat adekvátní zdravotní péči.