LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V prosinci 2020 byly na 74. jednání sněmu ČSK schváleny změny Pravidel pro čerpání z účtu klinik, které nabyly účinnosti dnem 13. 12. 2020.

Změna: Vysokoškolští pedagogové, kteří zajišťují pregraduální výuku a jejichž příjem z výkonu povolání zubního lékaře za kalendářní rok nepřesáhne 100 000 Kč, mohou nově žádat o příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku Komory.

Plný text novely Pravidel pro čerpání z účtu klinik je k dispozici na webových stránkách ČSK www.dent.cz a žadatelům o tento příspěvek doporučujeme si text prostudovat.

Účet klinik ČSK již léta slouží především k individuální podpoře našich klinických pracovníků při jejich účasti na zahraničních stážích, kongresech a sympoziích či na úhradu registračního poplatku tuzemských vzdělávacích akcí mimořádného významu. Desítkám kolegů tak významně pomohl navštívit kvalitní zahraniční vzdělávací akce a zajistit, aby se přivezené informace a zkušenosti mohly rozšířit mezi naše zubní lékaře.

Připomínáme, že žadatel, kterému je příspěvek přiznán, může plnit část svých závazků vůči ČSK publikováním odborného článku včetně testu v seriálu Malé ilustrované repetitorium v časopise LKS a odborného článku v časopise Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, vydávaném Komorou.

Požadavky na zpracování jsou uvedeny v materiálu Podmínky pro publikaci v časopisu LKS, který je zveřejněn na www.lks-casopis.cz (Homepage/Informace/Pro autory), a v materiálu Podmínky pro publikaci v časopisu ČSPZL, který je zveřejněn na www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie (Informace o časopisu).