LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Smyslem práce stomatologa je spravovat lidem zuby, informovat je o stavu jejich dutiny ústní a léčit nemoci (nejen) orofaciální oblasti. Jenže jak se chovat v případě dětského pacienta? A jak je to vlastně s pojišťovnami? Jak je to tedy s tou prací na venkově a v maloměstech a co mi hrozí za profesní alergie? Tyto otázky pálí nejednoho posluchače stomatologie i mladého absolventa – a proto se tým studentů z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci po loňském úspěchu rozhodl opět zorganizovat kongres UPdent, který je zaměřený na neklinická témata našeho oboru.

Víkendový UPdent 2019 se opět díky svému zaměření těšil velkému zájmu – hned v prvních několika minutách byla akce obsazena, a to především studenty zubního lékařství.

Akce se konala o víkendu 23. – 24. 2. 2019 v prostorách naší alma mater, avšak přípravy samotné začaly už osm měsíců před tím, v červnu 2018. Skloubit organizaci kongresu s výukou zubního lékařství není nejlehčí. Nicméně dlouhé období příprav, které zahrnovaly plánování programu, účasti přednášejících, registrací, ubytování, cateringu i večerní zábavy v klubu Varna, se vyplatilo – kongres se vyprodal již během prvních pěti minut!

Registrovaní posluchači se mohli těšit nejen na přednášky z různých okruhů stomatologie (napříkladu pojednání o právních aspektech vztahu mezi lékařem a pojišťovnami, o Ph.D. studiu, klinické farmakologii v praxi, robotické a digitální stomatologii, o komunikaci s pacienty či dentální fotografii), ale i na vynikající občerstvení, bohatou tombolu či na pozornosti od sponzorů.

Děkujeme nejen vedení LF UP v Olomouci za poskytnutí záštity i za jejich důvěru v nás, ale samozřejmě i všem přednášejícím, moderátorům, sponzorům, hostům, organizátorům a samozřejmě i posluchačům, kteří se této akce zúčastnili.

Tak na viděnou příští rok!

Vystoupení komorového právníka Mgr. Jiřího Slavíka o právních aspektech vztahu mezi lékařem a pojišťovnami patřilo mezi nejlépe hodnocené přednášky.
Pozvání studentů přijal i prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Účastníci si nejen během pauz na občerstvení mohli prohlédnout stánky sponzorů a zjistit si tak zajímavé informace či si rovnou prakticky vyzkoušet nabízené výrobky.
Účastníci si nejen během pauz na občerstvení mohli prohlédnout stánky sponzorů a zjistit si tak zajímavé informace či si rovnou prakticky vyzkoušet nabízené výrobky.
Akci připravil tým UPdent – bez jejich obětavosti a zapálenosti by kongres nemohl proběhnout. Patří jim poděkování, jmenovitě pak hlavním organizátorům, kterými byli Filip Kudělka, Veronika Navrátilová a Tereza Šimčíková.